Vuonna 2016 venepaikan vuokranneille on lähetetty venepaikkamaksulomakkeet, jotka on maksettava viimeistään 17.05.2017 säilyttääkseen venepaikkaoikeutensa 2017.

Venepaikkamaksu laituri- ja venepaikoissa vuodelle 2017 on kelluvalta veneeltä 60,48 € + arvonlisävero 24 % eli yhteensä 75,00 € ja soutuveneeltä 20,16 € + arvonlisävero 24 % eli yhteensä 25,00 €.

Vapaita venepaikkoja voi tiedustella ympäristötoimistosta.

Veneiden pito muualla rakennuskaava-alueella kunnan omistamilla ranta-alueilla kuin veneiden pitoon osoitetuissa paikoissa on kielletty.

 

Hankasalmi  4.5.2017

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA