Keski-Suomen ELY-keskus ja alueen kunnat ovat valmistelleet ehdotuksen alueen joukkoliikenteen palvelutason määrittelystä. Palvelutason määrittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennepalveluja.

palvelutasokartta ja taulukko

Joukkoliikennelain 4 § velvoittaa toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason. Palvelutason määrittely ei kuitenkaan velvoita toimivaltaista viranomaista tarjoamaan määritetyn palvelutason mukaista liikennettä. Palvelutason määrittely ei siten luo myöskään subjektiivista oikeutta joukkoliikennepalvelujen saamiseen.

Palvelutason määrittely pohjautuu nykytilan analyysista saatuihin tuloksiin, yhdessä liikenteenharjoittajien ja kuntien edustajien kanssa tunnistettuihin liikkumistarpeisiin sekä käytettävissä olevaan julkiseen rahoitukseen. Palvelutasomäärittely on tehty Liikenneviraston ohjejulkaisussa (”Liikenneviraston ohjejulkaisu” hyperlinkiksi: http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2015-31_joukkoliikenteen_palvelutason_web.pdf) esitettyjen kriteerien avulla. Palvelutason määrittelyn mukainen liikenne voi toteutua joko markkinaehtoisesti tai toimivaltainen viranomainen järjestää liikenteen. ELY-keskuksen liikennehankinnat perustuvat yhteisrahoitteisiin hankintoihin kuntien kanssa, jolloin palvelutasomäärittelyllä on selkeä vaikutus myös kuntien kustannuksiin.

Palvelutasoehdotuksesta pyydetään kommentteja alueen asukkailta 13.1.2017 mennessä. Jos haluat kommentoida, kilkkaa auki oheinen kysely: https://player.myzef.com/waystep/ajax/?q=13-SIPBtIrA

Lisätietoja palvelutason määrittelystä antaa Rauni Malinen, Keski-Suomen ELY-keskus Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.