Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunta on myöntänyt Lemminkäinen Infra Oy:lle ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, joka koskee kallion louhintaa ja murskausta sekä pilaantumattomien maiden, louheen ja jäteasfaltin vastaanottoa ja käsittelyä Heijalan kylän Kalliolan tilalla. Korjatun päätöksen valitusaika päättyy 2.3.2017.

Päätös on nähtävänä valitusaikana kunnanvirastolla ympäristötoimistossa, osoitteessa Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

 

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio (p. 014 2671 319).

 

Hankasalmella 31.1.2017

Hankasalmen kunta

Rakennus- ja valvontalautakunta