Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Kuuhankaveden koulun ruokalassa, os. Kirkkotie 3 B maanantaina 13.2.2017 klo 18.00

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:

§  1 Luottamushenkilöiden valitseminen kunnan keskusvaalilautakuntaan valtuustokaudelle 2013-2016

§ 2 Seniorikeskuksen asiakasmaksut

§ 3 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Ristimäen vesiosuuskunnan toiminta-aluepäätöksen purkamista koskevan hakemuksen hylkäämisestä

§ 4 Uuden valtuutetun sekä varavaltuutetun kutsuminen valtuustoon

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa 16.2.2017.

 

Hankasalmella 9.2.2017

Esko Repo

kunnanvaltuuston puheenjohtaja