Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 29.5.2017 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:

§  9 Vuodelta 2016 laadittavan arviointikertomuksen hyväksyminen

§ 10 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

§ 11 Hankasalmen kunnan hallintosääntö

§ 12 Henkilöstökertomuksen hyväksyminen vuodelta 2016

§ 13 Luottamushenkilöiden palkkiosäännön vahvistaminen

§ 14 Hankasalmen kunnan ja kunnanjohtajan välisen johtajasopimuksen päivittäminen

§ 15 Lisämääräraha koulukeskuksen sisäilmakorjauksiin

§ 16 Koy Hankasalmen Virastotalon lainan takauksen jatkaminen

§ 17 Kunnan takauksen myöntäminen Koy Hankasalmen Virastotalon lainalle

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa 1.6.2017.

Hankasalmella 24.5.2017

Esko Repo

kunnanvaltuuston puheenjohtaja