Ehdokaslistojen yhdistelmä

 

Ehdokasluettelo

 

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017

HANKASALMEN KUNNAN ÄÄNESTYSPAIKAT

Äänestysalue  Äänestyspaikka Osoite 001   Asema  Aseman koulu Kuuhankavedentie 39 002   Kirkonkylä  Monitoimitalo Kirkkotie 3 003   Niemisjärvi  Niemisjärven koulu Koulumäentie 1

Äänestyspaikat ovat avoinna  klo  9.00-20.00

Vaalipäivänä 9.4.2017 monitoimitalon liikuntasalien tiloissa olevat liikuntavuorot on peruttu koska tilat ovat vaalikäytössä.

Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.2017

HANKASALMEN KUNNAN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA  AJAT

Paikka

Osoite 

Aukioloaika

Pääkirjasto

 Rantakalliontie 3 ke-pe 29.-31.3.2017      klo   10-17 
   41520 Hankasalmi  la-su    1.-2.4.2017       klo   10-14
     ma-ti  3.-4.4.2017        klo   10-17
     
Versowood Oy:n Kuuhankavedentie 24-26 ma-ti     3.-4.4.2017        klo   10-17
kokoustila 41500 Hankasalmi as.  

               

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Kotiäänestys Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tulee tehdä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 28.3.2017 ennen klo 16.00.Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti ositteella: Hankasalmen kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi, sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimitse 014 267 1213. Kotiäänestys toimitetaan 3.4.2017

Ennakkoäänestys laitoksissa Kunnan vaalitoimikunta tiedottaa erikseen ennakkoäänestyksestä kunnan alueella olevissa laitoksissa.

Henkilöllisyyden selvittäminen Vaalilain mukaan sekä ennakkoäänestäjän että vaalipäivänä äänestävän on esitettävä vaalitoimitsijalle/vaalilautakunnalle selvitys henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden selvittämiseen käy poliisiviranomaisen antama henkilötodistus, kuvallinen Kela-kortti, ajokortti tai passi.

Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortin niille äänioikeutetuille  joiden osoite on tiedossa, viimeistään  16.3.2017. Äänestää voi siinä äänestyspaikassa joka on merkitty ilmoituskorttiin. Äänioikeusrekisteri on nähtävänä maistraatissa 27.2.2017 lukien. Jos merkintä äänioikeusrekisterissä on virheellinen, voi äänioikeusrekisteriä koskevan oikaisuvaatimuksen tehdä maistraatille viimeistään 24.3.2017 ennen klo 16.00.

Hankasalmella   2.2.2017

Keskusvaalilautakunta

Tulevaa sote -maakuntaa varten halutaan kuulla kuntalaisten näkemyksiä siitä, millaista on hyvä ja arvokas kotihoito. Kuntalaiskyselystä vastaa Kukoistava kotihoito –hanke, joka on yksi hallituksen I&O (Ikäihmiset & omaishoito) -kärkihankkeista. Kukoistava kotihoito- hankkeen päätavoitteena on vahvistaa ikäihmisten toimintakykyä ja kotona asumista tukevia palveluja sekä luoda yhtenäinen kotihoidon malli koko Keski-Suomen maakuntaan.

Keski-Suomen asukkailta toivotaan näkemyksiä ja kokemuksia muun muassa siitä, mitä ikäihminen tarvitsee kotona pärjäämiseksi ja millä asioilla voidaan tukea omassa kodissa asumista. Kyselyssä halutaan myös selvittää, mitkä asiat vaikuttavat palvelujen valintaan.

-On erittäin tärkeää saada kuntalaisten ääni kuuluviin maakunnallisen kotihoidon palvelulupauksen määrittelemiseksi, kertoo kehittämiskoordinaattori Anne-Mari Hakala. Vastausaikaa kyselyyn on maaliskuun loppuun saakka.

Kyselyyn pääsee vastaamaan: Kuntalaiskysely

 

Kukoistava kotihoito- hanke –sivuilta saa lisätietoa hankkeesta.

 

Lisätietoa: Kehittämiskoordinaattori Anne-Mari Hakala, Kukoistava kotihoito –hanke, p. 014-266 8101

 

 

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina  9.4.2017

 

HANKASALMEN KUNNAN ÄÄNESTYSPAIKAT

Äänestysalue                      Äänestyspaikka                 Osoite

001    Asema                        Aseman koulu                    Kuuhankavedentie 39

002   Kirkonkylä                 Monitoimitalo                     Kirkkotie 3

003   Niemisjärvi                Niemisjärven koulu            Koulumäentie 1

 

Äänestyspaikat ovat avoinna  klo  9.00-20.00

 

Vaalipäivänä 9.4.2017 monitoimitalon liikuntasalien tiloissa olevat liikuntavuorot on peruttu koska tilat ovat vaalikäytössä.

 

Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.2017

 

HANKASALMEN KUNNAN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA  AJAT

 

Paikka                             Osoite                                         Aukioloaika

 

Pääkirjasto                    Rantakalliontie 3                         ke-pe    29.-31.3.2017      klo   10-17

                                        41520 Hankasalmi                      la-su      1.-2.4.2017          klo   10-14

                                                                                               ma-ti    3.-4.4.2017          klo   10-17

 

Versowood Oy:n            Kuuhankavedentie 24-26          ma-ti     3.-4.4.2017        klo   10-17

kokoustila                        41500 Hankasalmi as.

 

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

 

Kotiäänestys Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

 

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tulee tehdä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 28.3.2017 ennen klo 16.00.Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti ositteella: Hankasalmen kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi, sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimitse 014 267 1213. Kotiäänestys toimitetaan 3.4.2017

 

Ennakkoäänestys laitoksissa Kunnan vaalitoimikunta tiedottaa erikseen ennakkoäänestyksestä kunnan alueella olevissa laitoksissa.

 

Henkilöllisyyden selvittäminen Vaalilain mukaan sekä ennakkoäänestäjän että vaalipäivänä äänestävän on esitettävä vaalitoimitsijalle/vaalilautakunnalle selvitys henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden selvittämiseen käy poliisiviranomaisen antama henkilötodistus, kuvallinen Kela-kortti, ajokortti tai passi.

 

Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortin niille äänioikeutetuille  joiden osoite on tiedossa, viimeistään  16.3.2017. Äänestää voi siinä äänestyspaikassa joka on merkitty ilmoituskorttiin. Äänioikeusrekisteri on nähtävänä maistraatissa 27.2.2017 lukien. Jos merkintä äänioikeusrekisterissä on virheellinen, voi äänioikeusrekisteriä koskevan oikaisuvaatimuksen tehdä maistraatille viimeistään 24.3.2017 ennen klo 16.00.

 

Hankasalmella   2.2.2017

Keskusvaalilautakunta

 

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Kuuhankaveden koulun ruokalassa, os. Kirkkotie 3 B maanantaina 13.2.2017 klo 18.00

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:

§  1 Luottamushenkilöiden valitseminen kunnan keskusvaalilautakuntaan valtuustokaudelle 2013-2016

§ 2 Seniorikeskuksen asiakasmaksut

§ 3 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Ristimäen vesiosuuskunnan toiminta-aluepäätöksen purkamista koskevan hakemuksen hylkäämisestä

§ 4 Uuden valtuutetun sekä varavaltuutetun kutsuminen valtuustoon

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa 16.2.2017.

 

Hankasalmella 9.2.2017

Esko Repo

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Stipendiä voivat hakea ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa 1.3.2016–28.2.2017 tutkinnon suorittaneet hankasalmelaiset.

Stipendin myöntämisen ehdot

1. hakijan kotipaikka on Hankasalmen kunta opintojen alusta lähtien yhtäjaksoisesti stipendin myöntämiseen saakka 2. hakija suorittaa ensimmäisen ammattiin pätevöittävän tutkinnon 3. stipendi myönnetään hakemuksesta ja vain kerran samalle henkilölle

Stipendin suuruus - ylempi korkeakoulututkinto  2000 euroa - alempi korkeakoulututkinnon (yliopisto tai ammattikorkeakoulu) 1000 euroa - ammattiopisto tai muu vastaava ammattitutkinto 500 euroa

Stipendi on veronalaista tuloa ja siitä toimitetaan ennakonpidätys.

Hakemukseen tulee liittää kopio tutkintotodistuksesta, kotipaikkatodistus kotikunnasta opintojen alusta lähtien yhtäjaksoisesti stipendin myöntämiseen saakka, sekä verokortti.

Hakemus tulee toimittaa viimeistään 8.3.2017 osoitteella Hankasalmen kunta, Kunnanhallitus, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi tai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Lisätietoja puh.  014 2671 213 tai sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston neuvonnassa ja  Hankasalmen kunnan sivuilla, 

http://www.hankasalmi.fi/lomakkeet/hallinto-ja-talous/lomakkeet

 

2.2.2017

KUNNANHALLITUS