Ympäristönsuojelulain mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava lain säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma 1.9.2017 mennessä.   Ympäristönsuojeluviranomainen voi koota myös muiden säädösten mukaiset valvontatehtävät samaan suunnitelmaan.  Hankasalmen valvontasuunnitelman luonnokseen on koottu myös ympäristönsuojelulain muuta kuin luvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja koskeva valvonta, jätelain valvonta ja eräiden muiden Hankasalmella käytännön valvontatyössä usein toistuvien säädösten valvonta.


Rakennus- ja valvontalautakunta asettaa suunnitelman luonnoksen nähtäville kunnan Internet-sivuille 30.6.-10.8.2017 väliseksi ajaksi.  Kuntalaisille, hankasalmelaisille yrityksille ja yhteisöille sekä yhteistyöviranomaisille varataan hallintolain 41 §:n mukaisesti mahdollisuus esittää mielipiteensä luonnoksesta.  Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa rakennus- ja valvontalautakunnalle joko sähköpostitse (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) tai postitse (Hankasalmen kunta, Ympäristönsuojelu, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi) viimeistään 10.8.2017.

Luonnos: Ympäristönsuojelunvalvontasuunnitelma 2018-2021 (pdf)

 

Lisätietoja antavat viraston sulkuajan jälkeen Tiina Pellinen (p. 014 2671 229) tai Sirpa Peitsenheimo-Aarnio (p. 014 2671 319).

 

Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee Hankasalmen kunnan Kovalanmäen rc-radalla järjestettävää Rokkirallia 15.-16.7.2017.  Päätökseen voi tutustua kunnanvirastolla ympäristötoimistossa.

Oikeus valittaa päätöksestä on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Päätöksen antopäivä on 30.6.2017.  Valituskirjelmä toimitetaan 31.7.2017 mennessä osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.

 

Hankasalmella 29.6.2017

 

Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

 

Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee Hankasalmen asemankylällä järjestettävää Kihveli Soikoon tapahtumaa 13.-16.7.2017.  Päätökseen voi tutustua kunnanvirastolla ympäristötoimistossa.

Oikeus valittaa päätöksestä on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Päätöksen antopäivä on 29.6.2017.  Valituskirjelmä toimitetaan 31.7.2017 mennessä osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.

 

Hankasalmella 28.6.2017

 

Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

 

Alkukesällä muutamissa Hankasalmen järvissä esiintyi hieman silmin nähtävää sinileväkasvua.  Mikäli vedet lämpiävät kesän mittaan, sinilevien kasvu voi kiihtyä aina leväkukinnoiksi asti. 

Koska sinilevien massaesiintymät voivat olla myrkyllisiä, silmin havaittavan leväkukinnan aikana tulee välttää uimista ja levämassaa sisältävän veden käyttöä juoma-, löyly- tai pesuvetenä.  Lapsia tai kotieläimiä ei saa päästää kukinnan aikana rantaan.  Levämassan joutuminen suuhun voi olla vaarallista.  Yleensä noin puolet sinileväesiintymistä on myrkyllisiä.

Leväilmiö on helposti silmin havaittavissa:  Järven tai lammen vesi tulee samean vihertäväksi.  Vedessä voi olla runsaasti vihreitä hippusia tai vaaleita hiutaleita.  Veden pinnalle kerääntyy usein vihreää puuromaista sakkaa (leväkukintaa), joka hajoaa kosketettaessa tai tuulen vaikutuksesta.  Leväkukintaa voi esiintyä vain osassa järveä.  Leväkukinta voi mennä ohi nopeasti tai kestää useita viikkoja.

 

Lisätietoja antavat

Ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio
p. 014 2671 319 (lomalla viikot 27 - 30)
Terveystarkastaja Kirsti Leppänen, p. 014 2662 378
Terveystarkastaja Pirjo Lonka-Huotari, p. 014 2662 379
Keski-Suomen ELY-keskus, Sini Valkonen. p. 050 3960 110

 

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 26.6.2017 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:

§  42 Peurakangas- nimisen metsätilan myynti

§ 43 Kissamäki –nimisen metsätilan myynti

§ 44 Riihimäki –nimisen metsätilan myynti

§ 45 Kokkola –nimisen metsätilan myynti

§ 46 Kokkokangas –nimisen metsätilan myynti

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan www-sivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 29.6.2017

 

Hankasalmella 21.6.2017

Tuomo Silvast

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Hankasalmen Sanomissa ilmoitettu Hankasalmen kunnan järjestämä huutokauppa on peruttu tältä päivältä (keskiviikko 21.6.2017).

Uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Pahoittelemme peruuntumisesta aiheutunutta vaivaa ja harmia.

 

Hankasalmella 21.6.2017

HANKASALMEN KUNTA