Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 26.6.2017 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:

§  42 Peurakangas- nimisen metsätilan myynti

§ 43 Kissamäki –nimisen metsätilan myynti

§ 44 Riihimäki –nimisen metsätilan myynti

§ 45 Kokkola –nimisen metsätilan myynti

§ 46 Kokkokangas –nimisen metsätilan myynti

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan www-sivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 29.6.2017

 

Hankasalmella 21.6.2017

Tuomo Silvast

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Hankasalmen Sanomissa ilmoitettu Hankasalmen kunnan järjestämä huutokauppa on peruttu tältä päivältä (keskiviikko 21.6.2017).

Uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Pahoittelemme peruuntumisesta aiheutunutta vaivaa ja harmia.

 

Hankasalmella 21.6.2017

HANKASALMEN KUNTA

 

 

 Kiireellisiä asioita varten on järjestetty seuraavat palvelut: 

Sosiaalipalvelut, päivystysnumero kiireellisen sosiaalityön ja lastensuojelun asioissa on klo 9 – 15

 puh. 014 2671 225  ajalla   3.-16.7.

 

Ympäristötoimi,  päivystysnumerot ovat

 teknisissä vika-asioissa   puh. 014 2671 952    ajalla    3.-16.7.     

rakennusvalvonnassa      puh. 014 2671 264  ajalla      3.-9.7.     ja       puh. 014 2671 230    ajalla  10.-16.7.

 

Päiväkotien päivystys

Päivähoidon päivystys ajalla 3.-30.7.  on Metsätähden päiväkodissa puh. 050 361 2004

Sinisiiven ja Sillankorvan päiväkodit ovat kiinni ajalla       3.-30.7.2017     

  

Viralliset kuulutukset ovat nähtävänä pääkirjastossa kirjaston aukioloaikana os. Rantakalliontie 3, 41520 Hankasalmi

KUNNANHALLITUS

Paukku Team ry on jättänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.  Ilmoitus koskee Paukku Team ry:n järjestämää autokilpailua 15.-16.7.2017 Hankasalmella Kovalanmäen rc-radalla.      

Asiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa. Niillä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on tilaisuus esittää kirjallinen mielipide asiasta 27.6.2017 klo 15 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

 

Tiedusteluihin vastaa

ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio (p. 014 2671 319).

 

Hankasalmella 13.6.2017

Hankasalmen kunta

Rakennus- ja valvontalautakunta

Kihveli Soikoon ry on jättänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.  Ilmoitus koskee Kihveli Soikoon ry:n järjestämää festivaalia 13.-16.7.2017 Hankasalmen asemalla asema-alueella, makasiinirakennuksessa, Kihvelinavetassa ja torilla.      

Asiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa. Niillä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on tilaisuus esittää kirjallinen mielipide asiasta 27.6.2017 klo 15 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

 

Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio (p. 014 2671 319).

 

Hankasalmella 13.6.2017

Hankasalmen kunta

Rakennus- ja valvontalautakunta

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 5.6.2017 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:

§  18 Valtuuston puheenjohtajan vaali

§ 19 Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän määrääminen

§ 20 Kunnallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen ja päätösten tiedoksi anto

§ 21 Valtuuston kokouksista tiedottaminen

§ 22 Luottamushenkilöiden valitseminen kunnanvaltuuston vaalilautakuntaan valtuustokaudelle 2017-2021

§ 23 Kunnanhallituksen vaali

§ 24 Luottamushenkilöiden valitseminen tarkastuslautakuntaan valtuustokaudelle 2017-2021

§ 25 Luottamushenkilöiden valitseminen kunnan keskusvaalilautakuntaan valtuustokaudelle 2017-2021

§ 26 Luottamushenkilöiden valitseminen ympäristölautakuntaan vuosille 2017-2021

§ 27 Luottamushenkilöiden valitseminen rakennus- ja valvontalautakuntaan valtuustokaudelle 2017-2021

§ 28 Luottamushenkilöiden valitseminen sivistyslautakuntaan valtuustokaudelle 2017-2021

§ 29 Luottamushenkilöiden valitseminen perusturvalautakuntaan valtuustokaudelle 2017-2021

§ 30 Luottamushenkilöiden valitseminen valtuustokaudelle 2017-2021, käräjäoikeuden lautamiehet

§ 31 Luottamushenkilöiden valitseminen toimikaudelle 2017-2020, Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunta

§ 32 Luottamushenkilöiden valitseminen valtuustokaudelle 2017-2021, kiintestötoimistusten uskotut miehet

§ 33 Luottamushenkilöiden valitseminen valtuustokaudelle 2017-2021, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

§ 34 Luottamushenkilöiden valitseminen valtuustokaudelle 2017-2021, Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä

§ 35 Luottamushenkilöiden valitseminen valtuustokaudelle 2017-2021, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

§ 36 Luottamushenkilöiden valitseminen valtuustokaudelle 2017-2021, edustajat Keski-Suomen liiton edustajainkokoukseen

§ 37 Luottamushenkilöiden valitseminen valtuustokaudelle 2017-2021, Ala-keiteleen musiikkiopiston neuvottelukunta

§ 38 Hankasalmen kunnan edustajan valitseminen Jyväskylän ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen jäseneksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen

§ 39 Hankasalmen kunnan edustajan valitseminen Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveydenhuollon jaoston jäseneksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen

§ 40 Valtuustoryhmien muodostaminen

§ 41 Luottamushenkilöiden valitseminen valtuustokaudelle 2017-2021 Työterveys Aalto –liikelaitoksen johtokunta

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan www-sivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 8.6.2017

 

Hankasalmella 1.6.2017 

Anja Kauppinen
kunnanhallituksen puheenjohtaja