Arviointimenetelmänä ja käytäntönä pyritään ensin vakiinnuttamaan tämä johtamisen käsikirjaan luotu perusmalli. Kun se on muotunut perusmalliksi kuntaan, voidaan soveltaen alkaa käyttää monenlaisiakin malleja arvioida vaikutuksia

 

Nyt siis suositellaan käytettäväksi ja kunnanhallituksen valmistelussa käytetään tätä johtamisen käsikirjan kautta luotua mallia:

arviointimalli

 

Olennaista on muistaa

1) Yksin kukaan ei oman toimistopöytänsä ääressä voi tehdä arvointia, vaan se edellyttää vuorovaikutusta

2) Arviointimenetelmänä voidaan käyttää pienryhmätyöskentelyä tai vaikkapa sähköistä webropol -kyselyä

3) Jälkiarviointi on olennaisen tärkeää muistaa myös tehdä