Elinkeino ja työllisyys osion kohdalla käydään läpi kunnan elinvoimaisuuteen ja kuntalaisten toimeentulomahdollisuuksiin keskeisesti liittyviä asiakokonaisuuksia.