Siirry sisältöön

Eri toimielimien esityslistat julkaistaan kunnan www-sivuilla viimeistään kaksi päivää ennen kokousta. Pöytäkirjat julkaistaan www-sivuilla viimeistään pöytäkirjantarkistamista seuranneena päivänä ja pääsääntöisesti pöytäkirja pyritään kunnassa tarkastamaan kunkin toimielimen kokouksen jälkeen välittömästi.

Muutoksenhausta toimielimien päätöksiin saa tietoa oikaisuvaatimusohje-kohtaa pöytäkirjan lopusta painamalla tai ottamalla yhteyttä toimielimen kokouksessa sihteerinä toimineeseen viranhaltijaan.

Viranhaltijapäätösten suhteen uusien www-sivujen myötä palataan käytäntöön, jossa kunnanjohtajan, vastuualuejohtajien ja rakennuspäällikön viranhaltijapäätökset julkaistaan sähköisesti. Henkilöstöpäätökset (mm. sairauslomat) eivät ole julkisia ja näitä päätöksiä ei sähköisesti julkaista.

Huomioithan, että KT Web-järjestelmä toimii siten, että ensin sinun tulee valita haetko esityslistoja / pöytäkirjoja / viranhaltijapäätöksiä ja vasta sitten voit valita, minkä lautakunnan/viranhaltijan pöytäkirjoja/päätöksiä haluat nähdä.