KEHITTÄMISHANKKEET 2020 – 2021

Hankasalmen kansalaisopisto asiakaslähtöiseksi hyvinvointipalveluiden tuottajaksi

Opetushallitus on myöntänyt avustusta hankkeeseen: Hankasalmen kansalaisopisto asiakaslähtöiseksi hyvinvointipalveluiden tuottajaksi. Hankkeen avulla mm. osallistetaan Hankasalmella ja Konnevedellä eri-ikäisiä kuntalaisia, järjestöjä, yrittäjiä, kunnan eri hallintokuntia, TE -toimistoa ja muita julkisia toimijoita yhteiskehittämään kansalaisopiston palveluita hyvinvoinnin tuottajana ja mahdollistajana. Kohderyhmän tarpeet ja ideat selvitetään monipuolisin asiakaskuuntelun menetelmin: ryhmähaastatteluin, kyselyin, QR-koodein, työpajoissa, sosiaalisen median avulla, kutsutilaisuuksin jne. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun.

Opintoseteliavustukset                             

Opetushallitus on myöntänyt opintosetelityyppistä valtionavustusta Hankasalmen kansalaisopistolle ja se kohdennetaan rahoittajan ohjeiden mukaisesti tietyille kohderyhmille.  Nämä kurssit on merkitty opinto-oppaaseen: opintoseteliavustuksella tuettu kurssi. Tuettujen kurssien lisäksi seuraavia kohderyhmiä tuetaan henkilökohtaisella opintosetelillä (1kpl/hlö): työttömät, maahanmuuttajat, peruskoulun päättäneet sekä alhaisen pohjakoulutuksen omaavat.