Henkilöstöpolitiikka on näillä ekstranet sivuilla kuvattuna ytimekkäästi. Toisaalta on strategia-asiakirjat ja sopimukset ja toisaalta henkilöstökertomus taustatietoineen.

 

Ohjeet ja ja oppaat henkilöstölle, jotka ovat tällä hetkellä voimassa on koottu oman otsikkonsa alle.

 

Palkkaratkaisut kohtaan päivitetään kunnanhallituksen tekemät palkkaratkaisut. Kunnanjohtajan palkkaratkaisuja palkka-asiamiehenä ja kunnanhallituksen delegoimana ei koota sähköiseen esitysmuotoon, koska henkilöön yksilönä kohdistuvia palkkaratkaisuja ei suositusten mukaisesti julkaista sähköisenä. Salaisia ne sinällään eivät ole

 

Tärkeä linkki henkilöstöasioissa kunnan omien asiakirjojen lisäksi on seuraava kuntatyöantajien www-sivuille vievä linkki. Sen kautta löydät kaiken keskeisen yleisen asiatiedon kunnista ja henkilöstöstä.

Linkki kuntatyönantajien sivuille