Kaikkien Hankasalmen koulujen yhteiset tapahtumat ovat vihreällä pohjalla.

Satutunnit

Toteutuksesta vastaa kirjasto yhteistyössä päiväkotien, alakoulujen, kerhojen ja perheiden kanssa.

Ilmoitustaulu

4456-150x39

Kyrmyn kirjasto - kulttuurikasvatuksen taiteilija ja menetelmäpankkiKyrmyn kirjasto on Kulttuuriaitan taiteilija- ja menetelmäpankki päivähoidon ja koulujen käyttöön.

ti 25.8.2011 klo 11 Kansallisoopperan 3-8 -vuotiaille suunnattu teos Nimeni on Sormiradio Monnarilla. Vapaa pääsy.

10.10. Konserttikeskuksen konsertissa maailmanmusiikkiyhtye Stilimba.

25.-28.10. Hurmos elokuvatapahtuma Hankasalmella.

9.1.-19.2.2012 Elvari Hichnockin toiminnalliset elokuvasalkut omatoimisen mediakasvatus-työpajan toteuttamiseen.

Koululaisten esitysten seuraaminen

6-7 -vuotiaat kutsutaan koulujen tilaisuuksiin, joissa oppilaat esiintyvät.

Mediakasvatuksen työpaja

6-7 -vuotiaat pääsevät mediatyöpajaan, joka tuotetaan Kulttuuriaitan, päivähoidon ja koulujen yhteistyönä.

Omien tuotosten näyttely vaihtuvin teemoin

Näyttelyn järjestämisestä on päävastuussa päivähoidon henkilöstö.

Elokuvaesityksen seuraaminen

Kouluilla on syksyisin Hurmos-elokuvafestivaali. Elokuvia tulevat seuraamaan myös kaikki kunnan 6-7 -vuotiaat. Näytöksiä järjestetään yleensä Niemisjärvellä, Asemalla ja Kirkonkylällä. Ristimäen koululta tullaan seuraamaan näytöksiä Kirkonkylälle.

Konsertti

Konserttikeskus tuottaa vuosittain kaikille Hankasalmen koululaisille konsertin, johon myös esikoululaiset osallistuvat.

Muita mahdollisuuksia

Tämä osio sisältää vinkkejä siitä, mitä muuta ikäryhmälle voisi esimerkiksi järjestää.

Konsertti/soitinesittely

Toteutuksesta vastaa koulu yhteistyössä esimerkiksi Ala-Keiteleen musiikkiopiston kanssa.

Vaihtuva esitys: musiikki, varjoteatteri, nukketeatteri, näytelmä

Toteutus: kulttuuritoimi yhteistyössä päivähoidon, kerhojen, MLL:n, 4H:n ja/tai seurakunnan kanssa.

Marjastaminen, sienestäminen

Toteutuksesta vastaavat päiväkodit, perhepäivähoitajat, kerhot ja vanhemmat