Hankasalmen lastenvalvojapalvelut siirtyivät 1.1.2016 alkaen Jyväskylän perheoikeudellisten palveluiden järjestettäväksi.  Jyväskylän perheoikeudelliset palvelut hoitavat lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimusasiat sekä tuomioistuimille tehtävät selvitykset.

Lisätietoja löytyy osoitteesta: https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/lapsen-isyys-elatus-huolto-ja-tapaaminen