Vihertoimi vastaa jätehuollon järjestämisestä Hankasalmella. Taajamissa on sopimusperusteinen jätteenkuljetusjärjestelmä, eli asukkaat sopivat jätteiden kuljetuksesta suoraan jäteyrittäjien kanssa. Haja-asutusalueilla kiinteistöt voivat kuulua sopimusperusteiseen jätteenkuljetukseen tai käyttää kunnan järjestämiä kuivajätteen aluekeräyspisteistä. Lajitellut hyötyjätteet (paperi, lasi ja pienmetalli) kuljetetaan itse ekopisteisiin. Biojätteet tulee joko kompostoida itse tai liittyä biojätteen erilliskeräykseen.

Jätteiden lajittelusta, jätehuoltojärjestelmästä, jätemaksuista ja alueella toimivista jäteyrittäjistä saa tarkempaa tietoa kunnan jäteoppaasta. Jätemaksujen perusteet ovat kunnan jätemaksutaksassa. Tutustu myös kunnan jätehuoltomääräyksiin.Yhteystiedot