Johtamisen arviointi tehdään eri vastuualueiden osalta ja tulosyksiköittäin alkusyksystä 2013. Näin siksikin, ettei prosessi mene päällekkäin työtyytyväisyyskyselyn kanssa. Se tehtiin keväällä 2013 ja on esiteltynä kohdassa henkilöstöpolitiikka.

Käytännössä johtamisen arvoinnissa käytetään tätä alla olevaa lomaketta ja kysely tehdään webropol -kyselynä.

 

käytetävä arviointilomake

 

Tulokset kootaan vastuualueittain alaotsikkojensa alle syksyllä