Hankasalmen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 6.9.2010 kehittämishankkeesta, jossa sisäinen valvonta ja riskienhallinta integroidaan osaksi kunnan johtamisjärjestelmää.

 

Hankkeen toteuttajaksi valittiin Oy Audiapro Ab, jonka asiantuntijan Markus Kiviahon johdolla työtä uuden johtamisen käsikirjan luomiseksi Hankasalmen kuntaan laadittiin koko vuoden 2011 ajan. Vuoden 2012 ajan valmisteltiin asiaa päätöksentekoon ja nyt 2013 asiakirjakokonaisuutta aletaan jalkauttaa.

Nyt laaditun uuden johtamisjärjestelmän ”Johtamisen käsikirjan” ja sen runsaan liiteaineiston tavoitteena on edistää Hankasalmen kunnassa strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Samalla se pyrkii noihin tavoitteisiin liittyvien riskien ennaltaehkäisyyn ja hallintaan sekä ennen muuta vahvuuksien ja mahdollisuuksien aktiiviseen hyödyntämiseen.

Käsikirja avataan omien alaotsikkojensa alla, joiden kautta myös asiakirjan jalkauttamista tullaan kuluva valtuustokausi 2013-2016 seuraamaan.

Päätös uuden johtamisjärjestelmän hyväksymisestä 29.10.2012 § 34, löytyy seuraavan linkin takaa:

päätös johtamisjärjestelmästä kunnanvaltuusto 29.10.2012 § 34

Ja sitten valtuustolle seminaariin sitä ennen laadittu järjestelmää esittelevä kalvosarja:

esittelykalvot järjestelmästä