Johtamisen käsikirjan kokonaisuus pystytään jalkauttamaan vain vaiheittain kunnan toimintaan. Toisaalta se ohjaa kunnan kehittämistä ja on ollut keskeisenä taustalla näiden ekstranet sivujen synnyttämisellekin.

Itse käsikirja esitellään oman otsikkonsa alle, jonka kohdalla on sitten toteutumisen kokonaisseurantakin jatkossa.

Liitteet otsikon alla on kaikki liiteaineisto, joihin taas otsikkokohdat "riskien arviointi","johtamisen arviointi", "toimielintyöskentelyn itsearviointi" sekä "johtamisen arviointi" pohjautuvat. Riskien arviointi on parasta aikaa nyt päällä, johtamisen arviointi ja toimielintyöskentelyn itsearviointi tehdään alkusyksystä ensimmäisen kerran.

Prosessien rakennemallien luomiseen mennään, kunhan alkusyksystä talousarvioprosessin kautta olemme riskienarvioinnnin kautta ensin päättäneet tavoitteista ja riskien hallintaan sekä mahdollisuuksien hyödyntämiseen käytettävistä keinoista.

Palkitsemisjärjestelmä otetaan tarkasteluun loppuvuodesta - tosin työ aloitetaan syksyllä yhdessä yt-toimikunnan kanssa.

Johtamisen käsikirjaa esittelevä kalvosarja löytyy itse pääotsikon Johtamisen käsikirja alta jo suoraan! Mutta se tässä allakin:

käsikirjaa kuvaava kalvosarja