Siirry sisältöön

Kaavoituskatsaus laaditaan Hankasalmen kunnassa vuosittain. Kaavoituskatsauksessa esitellään kunnassa ja Keski-Suomen liitossa vireillä olevat sekä lähiaikoina vireille tulevat kaavahankkeet.

Kaavoituskatsauksen tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen sekä tehdä kaavoitusta tutuksi kuntalaisille.

Hankasalmen kunnan kaavoituskatsauksesta tiedotetaan ilmoitustaululla ja se on nähtävänä kunnan kotisivuilla.