Erityistä tukea tarvitsevien ryhmien koulutuksen ja toiminnan yleistavoitteena on sosiaalisten taitojen vahvistaminen, erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin tutustuminen sekä uusien elämysten kokeminen.

Hankkeessa ovat mukana seuraavat toimijat ja yhteistyötahot: Yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE), Laukaan ja Konneveden Vattipaja, Konneveden seututerveyskeskus, Konneveden kunnan sosiaalitoimi ja toimintakeskus, Hankasalmen Perusturva/Toimintakeskus Mäkitupa, Hankasalmen mielenterveysseura Tuikku ry. sekä Hankasalmen ja Konneveden nuorisotoimet sekä Hankasalmen omaishoitajat ja läheiset ry:n Polkuja- hanke

Erityisryhmille suunnattua toimintaa

       1. Erityisnuorten toimintakerho Hankasalmella

Kerhotoiminnan avulla tuetaan erityisnuorten arkisten ja yhteisöllisten taitojen, valmiuksien ja itseluottamuksen monipuolista kehittymistä. Keskeistä on saada tasavertaisen osallisuuden kokemuksia ja tutustua toisiin erityisnuoriin. Ohjaajana toimii kädentaitojenopettaja Ritva Hänninen.

2. Mäkituvan musiikkiryhmä

Hankasalmella Toimintakeskus Mäkituvan asiakkaille suunnattu kehitysvammaisten musiikkiryhmä, jossa työtapoina ovat yhteislaulu- ja soitto, musiikkirentoutustuokiot, musiikkiliikunta sekä ohjelman valmistaminen ja esittäminen esim. omissa tapahtumissa. Toiminta suunnitellaan siten, että noin kerran kuukaudessa on yhteislauluja toiveiden tai teemojen mukaisesti. Myös yksilöllistä instrumenttiopetusta on annettu toiminnan puitteissa. Musiikkitoiminnan avulla tuetaan yhteisöllisyyden kokemuksia ja edistetään henkilökohtaisia valmiuksia. Ohjaajana toimii musiikinopettaja Antti Ikonen.

       3. Mielenterveysseura Tuikun yhteislaulutuokiot Hankasalmella

Yhteislaulutuokioiden tavoitteena on järjestää mielenterveys- ja päihdekuntoutujille säännöllistä ja helposti lähestyttävä musiikillista toimintaa. Musiikillinen toiminta suunnitellaan siten, että osa lauluista noudattaa meneillään olevan vuodenajan teemaa ja osa on osallistujien omia toivekappaleita. Keväällä 2016 on alkamassa tietotekniikan räätälöity yksilöohjaus. Ohjaajana toimii musiikinopettaja Antti Ikonen.

     4. Toimintakeskuksen taidekäsityöpiiri Konnevedellä

Konneveden toimintakeskus tarjoaa viriketoimintaa kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Kerran viikossa kokoontuvan taidekäsityöpiirin tavoitteena on kädentaitojen ylläpitäminen ja kehittäminen monien eri tekniikoiden ja materiaalien avulla. Ohjaajana toimii kotiteollisuusohjaaja Heta Kekäläinen.

     5. Vanhusten virikepiiri Konnevedellä

Konneveden palvelukeskuksessa kerran viikossa kokoontuva ryhmä askartelee ja tekee pienimuotoisia taidekäsitöitä. Tavoitteena on kädentaitojen ja motoriikan ylläpitäminen sekä virkistäytyminen. Ohjaajana toimii kotiteollisuusohjaaja Heta Kekäläinen.

     6. Seniorilauluryhmä Varpusten ja Mäkituvan kehitysvammaisten toimintakeskuksen musiikkivideoprojektit Hankasalmella.Ohjaajana toimi musiikinopettaja Antti Ikonen.

Ukko Nooa sottapytty papparainen musiikkivideon pääosissa ovat Salli Väisänen ja Jari Hänninen

 

Mäkituvan muusikot studiolla

Kuvat : Jaakko Silvast / Hankasalmen Sanomat