Hankkeen aloituskokous pidettiin syksyllä 2013 Siilinjärvellä Kylpylähotelli Kunnonpaikassa Vapaan sivistystyön päivillä. Hankkeen tiimoilta on pidetty useita yhteistyö- ja kehittämispalavereita niin opiston opettajien ja henkilöstön kuin yhteistyötahojenkin kanssa.

Keskeisenä tavoitteena on luoda kehittämissuunnitelmaan uusia avauksia aikuiskoulutuksen poliittisiin linjauksiin perustuen, kuten elinikäisen oppimisen huomioiminen ja kehittäminen sekä tasapuolisuuden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen. Pääpaino on erityisryhmille suunnatussa toiminnassa ja sen edistämisessä Hankasalmella ja Konnevedellä.

Keskeisten toiminta-alueiden jatkuvuuden varmistaminen sekä niiden kehittäminen jatkuu edelleen. Toimiva yhteistyöverkosto on luotu ja mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita voidaan ottaa mukaan myöhemminkin. Erityisryhmien toimintaa pyritään kehittämään ja monipuolistamaan jatkossakin. LAKE- hankkeen loppumisen jälkeen erityisryhmille suunnattua koulutusta ja ohjausta jatketaan osana kansalaisopiston toimintaa.