Tammirannassa ja Tammelassa toteutetaan kuntouttavaa hoitotyötä

Pyrimme kuntoutumista edistävällä työllä ylläpitämään ja palauttamaan asiakkaan toimintakykyä sekä omatoimisuutta. Samalla pyrimme kohottamaan asiakkaan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Toivomme että asiakas ja omaiset saisivat voimavaroja ja sopeutuisivat asiakkaan muuttuneeseen elämäntilanteeseen ja tätä kautta löytäisivät uusia toimintatapoja. Kuntoutujalähtöisessä työssä toimitaan voimavaralähtöisyyden periaatteella. 

irja sisko ja kirsi   

Työvuoroni alkaa joko 6.45 tai 7.00 ja työskentelen akuuttipuolella. Jos minulla on ”aikainen” aamu niin otan yöhoitajalta yön raportin vastaan. Kun muut aamuvuorolaiset tulevat klo 7.00 teemme moduulijaon ja pidän heille mahdollisimman tiivistetyn raportin. Aamu jatkuu lääkkeiden, insuliinien ja antibioottien viemisinä sekä tarvittavien seurantojen toteuttamisena. Aamuvuoron töihin kuuluu olennaisena osana potilaiden avustaminen heidän päivittäisissä toiminnoissaan ja sairaanhoitajana pyrin osallistumaan niihin mahdollisimman paljon.

Lääkärin kierrolle osallistun arkipäivisin. Koen että kierrolla voin olla vaikuttamassa potilasta koskeviin asioihin kertoen lääkärille potilaan toipumisesta ja kotona pärjäämisestä. Kierron jälkeen tärkeimmät työkalut ovat tietokone ja puhelin. Koneelle tehdään tarvittavat muutokset esim. lääkityksiin ja tilataan laboratoriotutkimukset.


miia kansliassa 2011
Yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneista on kotihoito, jonne olemme yhteydessä päivittäin; välillä potilaita kotiutetaan, välillä tarkennetaan kotona pärjäämistä ja kotihoidon tarvetta. Yhteistyötä tehdään myös moniammatillisesti SAS-työryhmässä. Myös omaisiin olemme usein yhteydessä niin puhelimitse kuin heidän osastolla käydessään.
Iltapäivän toimintaan kuuluu olennaisena osana potilaiden kotiuttaminen ja siihen liittyen toisen tärkeän yhteistyökumppanin eli fysioterapeutin konsultointi. Koska pääasiassa työskentelemme vanhusten kanssa kuuluvat erilaiset apuvälineet tärkeänä osana vanhusten pärjäämiseen ja fysioterapeutin asiantuntemusta on meillä helppo käyttää hyväksi.

Puhelin kulkee vastaavalla sairaanhoitajalla jatkuvasti mukana, lääkärin kierrolla ollessa pyrimme antamaan sen jonkun toisen taskuun. Uusia potilaita osastolle tulee pääasiassa oman terveyskeskuksen vastaanoton kautta tai keskussairaalasta. Joskus heitä tulee Palokasta ja öisin ambulanssi saattaa tuoda potilaan suoraan osastolle heidän konsultoituaan päivystävää lääkäriä.

Ihan ”ei jokapäiväistä” -työtä sairaanhoitajalle on lääkkeiden jakaminen , joka meillä tapahtuu maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Iltapäivän hieno hetki on kun iltavuorolaiset tulevat kansliaan, päivä alkaa olemaan raporttia vailla pulkassa! Onneksi on joustavia työkavereita, jotka patistavat pitämään omasta jaksamisesta ja tauoista huolta. Vielä iltapäivän kahvihetken jälkeen monipuolisen päivän jälkeen kotiin...


ergonomiakoulutusta 2011
Työni Hankasalmen sairaalassa on kolmivuorotyötä. Olen töissä pitkäaikaispuolella, missä suurin osa potilaista on vuodepotilaita. Jaksohoitopaikkalaisia on myös hoidettavana. He ovat yleensä melko itsenäisiä, mutta tarvitsevat kuitenkin apua monissa asioissa.

Aamuvuoro alkaa klo 6.45 tai 7.00, riippuen siitä onko vastuuvuorossa. Vastuuvuorossa oleva hoitaja ottaa yöhoitajalta raportin, joka annetaan aamuvuoroon tuleville. Hän myös huolehtii omalta osaltaan lääkehoidosta, ja vieritestien tekemisestä. Työparin ja moduulijaon jälkeen aamupäivä koostuu suurimmaksi osaksi potilaiden perushoidosta.

Sairaalassa työtahti on välillä kiireistä ja työtehtävät määräytyvät potilaiden tilan ja hoitotarpeen mukaan. Ylimääräiselle käsiparille olisi monesti ollut käyttöä!Työssäni tarvitsen hyvät ATK taidot. Hoitotyön kirjaaminen on vaativaa ja paljon aikaa vievää. Klo 13 on raportin aika iltavuorolaisille.

Iltaisin vanhukset käyvät levottomiksi. He ihmettelevä, missä he ovat ja päällimmäisenä on huoli esim. omista lapsista tai onko lehmät lypsetty. Niin vanhusten rauhoittamisissa kuin muiden potilaiden ja omaisten kanssa käytävissä keskusteluissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja.
  
Kerran viikossa on lääkkeen jako ja lääkärin kiertopäivä, mitkä ovat yleensä sairaanhoitajan toimenkuvaan kuuluvia. Mutta jos sairaanhoitajaa ei kyseisessä vuorossa ole niin myös lähihoitaja osallistuu lääkärinkierrolle.

Henkilökunnan kahvi- ja ruokatauot ovat odotettuja akkujen lataustaukoja. Hyvän työporukan kanssa saa jakaa sekä työn ilot että surut. Myös huumori auttaa monesti jaksamaan!