Yleistä koulukuljetuksista

Hankasalmen kunnassa esi- ja perusopetuksessa olevien oppilaiden koulukuljetukset järjestetään kunnanvaltuuston (11.5.2009) hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Periaatteisiin voi tutustua tämän linkin kautta : https://www.hankasalmi.fi/images/Koulutus/esi-%20ja%20perusopetuksen%20koulukuljetuksia%20koskevat%20periaatteet.pdf . Näissä periaatteissa on esitelty perus- ja esiopetuslain perusteella kuuluvien koulumatkojen yleisiä periaatteita, lainsäädäntötaustaa ja kunnassa koulukuljetuksissa käytetty palvelutason määrittely, mm. odotusaikoja ja omavastuumatkoja koskevilta osilta. Kuljetusta ei välttämättä tarvitse järjestää koko matkalle.

Koulumatkojen turvallisuuden arvioinnissa Hankasalmen kunnassa on jo pitkään käytetty Koululiitu -ohjelmistoa, joka perustuu paikkatietoon sijoitettuihin riskinarviointikriteereihin (mm. liikennemäärät, raskaan liikenteen osuus, tien kunnossapitoluokitus, valaistus yms. yhteensä n. 15 arviontitekijää). Koululiitu-ohjelma hjelma laskee sekä tien suuntaisen että tien ylityksiä koskevan riskiluvun. Vaarallisuutta arvioivissa taulukoissa riskiluvun lisäksi huomioitu oppilaan luokka-aste.

Petoeläinten aiheuttamia kuljetustarpeita arvioidaan yhteistyössä Riistakeskuksen (ent. Riistanhoitopiiri), paikallisten petoyhdyshenkilöiden ja poliisin kanssa yhteistyössä. Nykytekniikka on mahdollistanut tietojen nopean siirron suurpetojen liikkeistä eri hallintokuntien kesken melkein reaaliaikaisesti. Hankasalmella on ajoittain järjestetty näitä poikkeuskuljetuksia, mutta kovin yleisiä ne eivät onneksi ole olleet.

 

Aamukuljetukset noudattavat pääosin viime lukuvuoden reittejä ja aikatauluja, kuljetuksia suorittavat samat liikennöitsijät kuin viime lukuvuonnakin. Samoin jatkuu väistökoulun linja-autokuljetus 1-2 lk oppilailla Kuuhankaveden koululta Aseman koululle.

Kaikkien oppilaiden pysäkkipaikkana toimii Kirkon parkkipaikka, koska Koulutie (koulun yläparkkipaikka) jää pois käytöstä tien jäätyä rakennustyömaa-alueen sisälle. Koulun virallinen osoite on Kirkkotie 3, johon myös matkat mitataan.

Näillä sivuilla julkaistaan aamureitit ja iltapäivien osalta kyytitietoja voi kysyä kouluilta. Aikataulut tarkkenevat käytännön myötä, keliolosuhteet myöhemmin syksyllä saattavat aiheuttaa poikkeuksia annettuihin tavoiteaikoihin.

Lukuvuoden 2018-19 reititykset on tehty suunnittain, ja usean koulun oppilaita kulkee samalla reitillä. Kyytilistoista kouluilla on pyritty tekemään mahdollisimman helppolukuisia. Suuren kyyditettävien määrän vuoksi ja yhden koulutaksin lopetettua heinäkuussa on turvauduttu aamuisin pitkälle linja-autokuljetuksiin, myös taajama-alueilla. Pellisenrannan alueella taksin aamukapasiteetti on on varattu erityispäätöksen saaneille.

Täällä liikennöivät linjat ovat ostoliikennettä, joko K-S ELY:n ostamia Jyväskylä-Hankasalmi vuoroja  tai kunnan ostamia sisäisiä linjavuoroja. Waltti-liikenne omine hinnoitteluineen ja korttituotteineen päättyi kesäkuun 1. päivä.

Liikennepalvelulain tultua voimaan  1.7.2018 Valtioneuvosto ei myöskään enää vahvista taksi- tai sarjalippujen taksoja, vaan hinnoittelu on vapaasti palvelun tarjoajan päätettävissä ellei hankinnan tehnyt taho ole sitonut sitä tarjouspyynnön lipputuotteeseen. Hinnoittelu on matkan pituuden mukaan porrastettu, Waltissa käytetty vyöhykehinnoittelu ei ole voimassa.

ELYn linjaliikenteessä (Savonlinja Oy:n ajamat vuorot) myynnissä on vain  kausilipputuote (30 vrk), joko mobiili tai korttipohjainen kausilippu. Mobiililippu on näistä edullisempi. Sen voi ladata täältä: Savonlinja Oy:n, Jyväskylän Liikenne Oy:n sekä Koivuranta Oy:n linjoissa käyvät myös Matkahuolto Oy.n myymät lipputuotteet. Vähäisellä käytöllä Matkahuollon sarjalippu voi tulla edullisemmaksi 

Väistökoulun kuljetukset Kirkonmäen parkkipaikan ja Aseman koulun välillä jatkuvat viime vuoden kaltaisina. On huomioitava, että Kuuhankaveden koulun osoitteena matkoja mitatessa käytetään Kirkkotie 3:a, mikä vaikuttaa kuljetusoikeuksiin.  Huoltajien on syytä tutustua Hankasalmen kunnassa käytössä oleviin valtuuston hyväkymiin kuljetusperiaatteisiin : https://www.hankasalmi.fi/images/Koulutus/esi-%20ja%20perusopetuksen%20koulukuljetuksia%20koskevat%20periaatteet.pdf.

Viime syksynä  käyttöön otetut uudet  linja-autoreitit  Murtoisten suunnalle ja Niemisjärvelle ovat edelleen käytössä, Jyväskylän Liikenne Oy:n ajama on reititetty uudelleen Sauvamäen ja Aseman välillä. Reitti jatkuu Sauvamäen kääntöpaikan ohi Ruokomäentietä kääntyen Murtoisten tielle ja siitä edelleen Kangasniemen tielle ja Ristilästä Asemalle vanhalle reitille. Viime vuoden reitistä jää pois Sauvontie-Kankaistentie-Ysitien -pätkä. Tällä pätkältä oppilaat pyritään kuljetussäännösten mukaisesti ohjaamaan korvaaviin taksikyyteihin tai heidän on noustava linjaan toiselta pysäkiltä.

Walttiliikenteen kuormitusta keventämään avuksi aamulenkeille saadaan toinen Savonlinjat Oy:n auto. Tämä auto lähtee Kirkonkylästä ja ajaa Aseman kautta Kovalanmäkeen, josta edelleen Pienmäen museotietä Kääntyen Venekoskentielle ja käy kääntymässä Porsasmäen risteyksessä. Tähän linjaan sijoitetaan kulkemaan Venekoskentien varresta oppilaat jotka tulevat joko Niemisjärven tai Kuuhankaveden koululle. Kyytiinnousu tapahtuu pysäkkien puuttuessa tien haaroista joko meno- tai tulosuunnassa, jolloin Venekoskentietä ei tarvitse ylittää. Esikoululaisille, ekaluokkalaisille ja kuljetussäännön omavastuuosuuden ylittävän matkan päässä asuville pyritään kuitenkin järjestämään kuljetus Niemisjärven koululle pienkalustolla. Tämän reitin varrelle sijoittuu myös yläkoululaisia, joille ei erillistä syöttökyytiä silloin tarvitse järjestää tai anoa maksullisena. 

 

Armisvesi-Kankainen-Sauvamäki-Murtoinen-Asema-kk
(Jyväskylän Liikenne Oy)
 
7.15 Kirkonkylä ent. Matkahuolto
7.25 Nälkämäentien ja Ysitien risteys (Jari-Pekan risteys) 
7.25 Mäntyniemen pys.
7.29 Kirkkoaho
7.37 Vanajanmyllyntien th
7.39 Ahoniemi
7.40 Välimaantie
7.43 Korpelantie
7.45 Kankaislammentien th
7.50 Kankainen
8.00 Sauvamäki
8.02 Ruokomäentie,Mäkitalo th
8.05 Murtoistentie 
8.13 Murtoisten koulu
8.15  HPPP pys.
8.20 Ristilä
8.27  Asema Salen pys.
8.30 Kallioaho
8.40 Kirkon P-paikka
8.43 ent Matkahuolto
  
 Savonlinja Oy:n ostovuoro, joka tukee Jyväskylän ELY-vuoroa

 7.20 Hankasalmi
7.25 Kallioaho
7.30 Hankasalmi as.
7.35 Kymppitie (Kymppitien ja Kovalanmäentie risteys)
7.45 Pienmäentie (Pienmäentien ja Venekoskentien risteys)
7.55 Porsasmäki (Venekoskentien ja Kovalanrannantien risteys, tarvittaessa auton kääntöpaikka)
8.10 Niemisjärven koulu
Niemisjärvi, jonka jälkeen Asema ja Kallioaho, purku Kirkon P-paikka ja ent. Matkahuolto ELY-vuoron aikataululla.


Linja ottaa kyytiin  pysäkkien puuttuessa tienhaaroista, menosuuntaan Venekosken suuntaan tien oikealta puolelta ja paluusuuntaan Niemisjärvelle päin samoin, jolloin kapeaa tietä yritetään käyttää mahdollisimman turvallisesti. Kyytiin nousevat kaikki tämän tienvarren oppilaat, ainoastaan eskareille ja ekaluokkalaisille sekä kuljetussäännön omavastuun ylittävän matkan tai hankalien nousupaikkojen oppilaat kuljetetaan taksilla. Näistä kuljetuksista tarkemmin jäljempänä.


Tätä linja-autoreittiä tukee täydentävä taksireitti (nämä käyttävät linjan sijasta taksikuljetusta, kapasiteetti rajallinen)

Taksi Täyränen 040-5564462

7.30 Piilukorven 144 th, 7.43 Katajaseläntie 98 ja 128 th, 7.50 Neitniementie, 7.55 Venekoskentie 1261, 8.00 Losuntie 30,

8.05 Niemisjärven koulu

Palostenmäen- Rämyn suunta

Taksi Täyränen 040-5564462

7.15 Ysitie 34 th, 7.20 Rämyntie 84 th, 7.23 Niementie 151 th, 7.25 Niementie 262 th, 7.30 Nj koulu

  

MONIPALVELULIIKENNE TM.Koponen Ky

Kuljettajat: Jukka Isojärvi 045-1621040, Markku Kouko 0400-192740 ja Osmo Ylönen 0400-244571

MPL1           Taipalentie –Halttula –Teerikankaan – Mäyrämäki- NJ koulu

7.05              Taipaleentie 171
7.10              Vehkalahdentie 79
7.15              Halttulantie 326
7.20              Halttulantie 185
7.25              Telpäksentie
7.32              Palosenmäentie 791
7.36              Teerikankaan th
7.45              Niemisjärven koulu, purku
7.50              Mäyrämäentie 770
7.50              Mäyrämäen 751 th
7.55              Mäyrämäentie 60 th
8.05              Niemisjärven koulu


8.10              Nujula
8.15              AS-koulu

8.30              Paasiniemi
8.32              Rinteeläntie
8.35              Hankasalmentie 456
8.35              Hankasalmentie  th
8.35              Pappilan mutka
8.40              Kuuhankaveden koulu  

 MPL2           Havusalmi- Kallioaho-AS-koulu – Telppää -Hankamäki- Kuuhankaveden koulu

7.30              Havusalmentie 594 th
7.35              Antintie th
8.00              Hankasalmentie 316
8.03              Pihlajaselän maitolaituri
8.10              Ristilä
8.15              AS koulu


8.25              Telppääntie 151
8.30              Kivikangas th
8.30              Hertuntie 38 th             
8.32              Hankamäentie 455 th
8.35              Hankamäentie 219 th
8.40              Kuuhankaveden koulu

MPL 3          Suolivesi-Kk-Naapurintie –As koulu

 

7.45              ent. Raatisen koulu
7.50              Pieni-Mason th
8.05              Keskustie 65
8.05              Kirkkotie 8 th
8.15              Naapurintie
8.15              Ristiläntie 83 th
8.20              Aseman koulu

 

Kovalanmäen ja Pyyahon suunnat (Aseman taksit)
Veijo Arkko 0400-843701, Jaana Jäppinen 040-5011702,Jukka Ikonen 0400-844692, Riitta Ikonen 0400-889716)

 

Kärkkäälän suunta (Ristimäen koulun reitti)

 
Jyvässeudun   Taksiautot (Huom! muuttuneet puh.nrot 2018)
 
Sami Oksanen   040-8267223 /
 
Pertti Lehmonen 040-8267225
  
Kärkkäälän reitti
 
7.10   Rääsyntie 10 Th                      
7.15 Kukkoniemen th
7.15  Pirttiläntie th
7.25  Lahtelantie 57 th
7.30 Konnevedentie 1923 th
7.35 Konnevedentie 1085 th
7.40 Purolantie 280 th
7.50 Ristimäen koulu

  
Raatisen suunta
                                                                                                                                                                                8.10  Koskelantie                                     
8.20 Eerikintie 111 th ja 89 th
8.25 Raatisentie 784 th
8.25 Raatisentie 706 th ja 671 th
8.35 Kuuhankaveden koulu

 
 
Piippaharjun suunta
 
 
8.40 Niemeläntie 70
 
8.40 Kuikkaniemientie
 
 
Saarikankaan – Kovalankylän suunta
 
 
7.10 Konnevedentie 196
7.15 Konnevedentie 298 
7.20 Leväsentie 196
7.25 Saarikankaantie 378
7.35 Kovalankyläntie 477
7.45  Ristimäen koulu
 

 
Venekosken – Kynsiveden suunta
 
8.00  Kynsivedentie 306
8.10  Roukapurontie 100 th
8.15  Läheviita
8.25 Peltola-Porsasmäki
8.35 Pellisenrannan III alue
 
 
KELIOLOSUHTEET JA TEIDEN KUNNOSSAPITO.

Reititykset ovat aikataulultaan melko tiukkoja, joten periaatteena on, että oppilaat odottavat autoa eikä päinvastoin!

Kuljetusperiaatteisiin voi tutustua Hankasalmen kunnan www-sivuilla:

Hankasalmen kunnan esi- ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet

Aamureititykset jaoteltuna kouluittain, mukana myös yläkoulun ja lukion oppilaiden kyydityksiä: Koulumatkat  Hankasalmen kunnassa noudatetaan kuljetusohjeistoa, joka tarjoaa osin laajemman kuljetusoikeuden alakouluikäisille ja mahdollistaa maksullisen koulukuljetuksen niille oppilaille, joille kyytioikeutta ei maksuttomana ole myönnetty.

 Ristimäen koulu

Sirkkamäen suunta - Koivurannan Liikenne

Koivurannan Liikenne Oy (Pauli Myllyvirta 050-4006700), yhdistetty Konneveden kuljetuksiin 7.25 Lummukantie 510 th, 7.27 Lummukantie 337 th, 7.35 Lummukantien risteys, Raappaatlahden th, 7.35 Pirttimäentie 652, 7.38 Ruuhimäentie th, 7.47 Mansikkamäentie th, Ristimäen koulu

Pellisenranta 3 alueella (osin Pellisenrata 2 alueella) liikennöi parikin koululaislinjaa (Säkinmäeltä tuleva Savonlinja Oy.n auto ja Venekosken suunnasta tuleva Koivuranta Oy:n auto). Oppilaat otetaan linja-autojen kyytiin aamuisin Konnevedentien ja Venekoskentien varrella sijaitsevilta pysäkeiltä (n. 8.30). Iltapäivisin klo 13.15 ja 14.15 lähtevillä vuoroilla on käytösssä Laiduntien kääntöpaikka. Näitä vuoroja käyttävien oppilaiden  ei siis tarvitse ylittää Konnevedentietä . Klo 15.05 lähtevät vuorot Venekoski-Kärkkäälän ja Suolivesi-Säkinmäen suuntaan eivät käy enää Laiduntiellä.

Linja-autoreitit

 Kouluvuorot kunnan sisäisessä linjaliikenteessä

Jyväskylä-Hankasalmi-Jyväskylä (Savonlinjat Oy:n ELY:n ostoliikenne)

 Lisätietoja: Kuljetussuunnittelija Virpi Lampinen p. (014) 2671 307

HANKASALMEN KUNTA, Keskustie 41, 41520

 

KELIOLOSUHTEET JA TEIDEN KUNNOSSAPITO.

Reititykset ovat aikataulultaan melko tiukkoja, joten periaatteena on, että oppilaat odottavat autoa eikä päinvastoin!

Kuljetusperiaatteisiin voi tutustua Hankasalmen kunnan www-sivuilla:

Hankasalmen kunnan esi- ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet

 

Linja-autoreitit

Kouluvuorot kunnan sisäisessä linjaliikenteessä

Hankasalmi-Jyväskylä-Hankasalmi linja-autoaikataulut (voimassa 2.6.-7.8.2019)

 

 

 

 Lisätietoja: Kuljetussuunnittelija Virpi Lampinen p. (014) 2671 307

HANKASALMEN KUNTA, Keskustie 41, 41520