Siirry sisältöön

Kulttuurivastaavat huolehtivat kulttuuritoiminnan toteutumisesta omassa yksikössään kunnan kulttuuripalvelujen tuella. Kulttuurivastaavia on päivähoidossa, kouluissa ja kunnan hoitoyksiköissä.

Kaikki kunnan kulttuurivastaavat tapaavat kulttuuripalvelujen koollekutsumana vähintään kerran vuodessa. Tapaamisiin liittyy aina jotain pientä koulutusta tai perehdytystä. Lisäksi heillä on pienempiä tapaamisia, joissa suunnitellaan esim. koulujen, päivähoidon tai hoitoyksiköiden kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä.

Kulttuurivastaavan tehtävät

huolehtia omassa työyhteisössä ikääntyvien kulttuuritoiminnan toteutumisesta mahdollistaa ikääntyvien osallistumisen kulttuuritoimintaan jakaa työtehtäviä kulttuuritoimintaan liittyen muulle henkilöstölle ylläpitää kulttuurimyönteistä ilmapiiriä työyhteisössä tehdä yhteistyötä kulttuuritoimijoiden kanssa mm. tilaamalla taideapteekin tuotteita osallistua kulttuurivastaavien tapaamisiin ja mahdollisiin koulutuksiin

Kulttuurivastaavat

sähköpostiosoitteet ovat muotoa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kulttuurivastaavan tehtävät

 • huolehtia, että kulttuuripolku toteutuu omalla alueella
 • olla yhteyshenkilönä oman alueen päiväkodin ja perhepäivähoitajien välillä, kouluun, alueen kerhoihin ja kunnan kulttuuripalveluiden työntekijään kulttuuria koskevissa asioissa.
 • osallistua Kulttuuripolun päivitykseen päivähoidon osalta (suunnitelmat ja arviointi)
 • pitää kulttuuriasiat esillä varhaiskasvatuksessa (päiväkoti ja perhepäivähoito)
 • käydä kulttuurivastuuhenkilöiden palavereissa ja toimii vuorollaan palaverin koollekutsujana (tapaamiset noin kaksi kertaa vuodessa)

Kulttuurivastaavat

Kulttuuriyhdysopettajan tehtävät

 • toimia yhdysopettajana koulujen välillä
 • toimia yhdyshenkilönä Konserttikeskukseen, Kulttuuriaittaan, Keski-Suomen elokuvakeskukseen sekä kunnan kulttuuripalveluihin
 • kokoonkutsuu koulujen kulttuurivastaavat kokoukseen syksyisin ja keväisin
 • vastuu Kulttuuripolun päivityksestä koulujen osalta (suunnitelmat ja arviointi)

Kulttuurivastuuopettajan tehtävät

 • pitää kulttuuriasiat esillä omassa koulussaan
 • pitää yhteyttä kulttuuriyhdysopettajaan ja käy koulujen kulttuuripalavereissa (n. kaksi kertaa vuodessa)
 • huolehtii, että Kulttuuripolku toteutuu omassa koulussa
 • raportoi Kulttuuripolkutoiminnan kulttuuritoimistoon kolme kertaa vuoden aikana 

Kulttuurivastaavat

sähköpostiosoitteet ovat muotoa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.