Siirry sisältöön


Yritystuet 2018

Maatilayritykset

Maaseudun yrityskohtaisen koulutus-, neuvonta- ja suunnittelutuen maksuperusteet vuonna 2018


Tilakohtaiset suunnitelmat

 

 Tuki  Tuen määrä
 Salasojitussuunnitelma  50 %, enintään 300 €/suunnitelma
 Erikoistuontosuunnitelma  

 Perustamis-, tuotanto-, markkinointi-,

 yms. suunnitelma

 70 %, enintään 350 €/tuotannonala
 Tuotantorakennussuunnitelma  50 %, enintaään 1500 €/suunnitelma
 Metsätaloussuunnitelma

 15 %, enintään 250 €. Tuettavaan osuuteen voi sisällyttää neuvojan  matkakorvaukset,

 postimaksut ja vastaavat palvelun saamisen edellytyksenä olevat kustannukset

 Tuetun maksullisen lomituksen lisätuki  Kunnan 3 €:n tuki/tunti Melan tukemille maksullisille lomituspäiville


 

 

 
Muut yritystuet 2018

Seuraavat tuet myönnetään arvonlisäveron sisältäville kustannuksille.

 

 Tuki  Tuen määrä
 Oppisopimustuki

 Hankasalmelaiselle yritykselle, joka tekee oppisopimuksen hankasalmelaisen työttömän kanssa.

Tuki on 170 €/kk korkeintaan 12 kuukauden ajalta.

 Koulutustuki

 Yrittäjän toimialaan liittyvien koulutusten kohdalla korvataan kurssimaksuista 50 %, enintään

 400 € /vuosi.

 Yrityksen

 kehittämisen

 tukeminen

 Konsultointikustannuksista, jotka kohdistuvat yrityksen kehittämiseen, korvataan 50 %, enintään

 400 € /vuosi, mikäli rahoitusta ei ole mahdollista saada/saatu muista lähteistä.

 

 

 Messu- ja

 näyttelypaikkatuki

 50 %, enintään 300 €/näyttelykerta. Tuki voidaan myöntää 2 tapahtumaan/yritys/vuosi. (Tuki

 koskee näyttelypaikan vuokraa.)

 Teollisuusmaan

 myynti

 Teollisuusmaata myytäessä peritään valtuuston kulloinkin vahvistama hinta ja vesihuollon liittymismaksu

 


Yritystukien maksatus

Avustuksia on haettava kirjallisesti ja niitä on haettava vuoden 2018 osalta viimeistään 15.1.2019 mennessä. Avustus maksetaan jälkikäteen ja hakemukseen on liitettävä kuittijäljennökset suoritetusta maksusta tai muu selvitys toimenpiteen toteutumisesta. Avustuksia laitetaan maksuun vähintään 3 kertaa vuodessa huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa