Yritystuet 2014

 

Maatilayritykset

Maaseudun yrityskohtaisen koulutus-, neuvonta- ja suunnittelutuen maksuperusteet vuonna 2014


Tilakohtaiset suunnitelmat

 

 Tuki  Tuen määrä
 Salasojitussuunnitelma  50 %, enintään 260 €/suunnitelma
 Erikoistuontosuunnitelma  

 Perustamis-, tuotanto-, markkinointi-,

 yms. suunnitelma

 70 %, enintään 350 €/tuotannonala
 Tuotantorakennussuunnitelma  50 %, enintaään 840 €/suunnitelma
 Metsätaloussuunnitelma

 15 %, enintään 250 €. Tuettavaan osuuteen voi sisällyttää neuvojan  matkakorvaukset,

 postimaksut ja vastaavat palvelun saamisen edellytyksenä olevat kustanukset

 Tuetun maksullisen lomituksen lisätuki  Kunnan 2 €:n tuki/tunti Melan tukemille maksullisille lomituspäiville


 

 
Muut yritystuet 2014

Seuraavat tuet myönnetään arvonlisäveron sisältäville kustannuksille.

 

 Tuki  Tuen määrä
 Oppisopimustuki

 Hankasalmelaiselle yritykselle, jok tekee oppisopimuksen hankasalmelaisen työttömän kanssa. Tuki

 on 170 €/kk korkeintaan 12 kuukauden ajalta.

 Koulutustuki

 Yrittäjän toimialaan liittyvien koulutusten kohdalla korvataan kurssimaksuista 50 %, enintään

 400 € /vuosi.

 Yrityksen

 kehittämisen

 tukeminen

 Konsultointikustannuksista, jotka kohdistuvat yrityksen kehittämiseen, korvataan 50 %, enintään

 400 € /vuosi, mikäli rahoitusta ei ole mahdollista saada/saatu muista lähteistä.

 Korkotuki

 Kunnan korkotukea voidaan myöntää toimitilainvestointeihin. Korkotuen suuruus on 2 % ja

 korkotukiaika 5 vuotta. Korkotuki voidaan myöntää pankkien, vakuutusyhtiöiden ja

 eläkekassojen  lainoille. Korkotuen alainen lainan määrä voi olla enintään 70 % kustannuksista

 ja enintään 170 000 €. (Tuki koskee niitä yritysinvestointeja, joihin ei ole saatu/saada

 investointitukea esim. TE-keskukselta.

 Messu- ja

 näyttelypaikkatuki

 50 %, enintään 300 €/näyttelykerta. Tuki voidaan myöntää 2 tapahtumaan/yritys/vuosi. (Tuki

 koskee näyttelypaikan vuokraa.)

 Teollisuusmaan

 myynti

 Teollisuusmaata myytäessä peritään valtuuston kulloinkin vahvistama hinta ja liittymismaksu.

 


Yritystukien maksatus

Avustuksia on haettava kirjallisesti. Avustus maksetaan jälkikäteen ja hakemukseen on liitettävä kuittijäljennökset suoritetuista maksuista tai muu selvitys toimenpiteen toteutumisesta.