Kuntajakoselvitysprosessi käynnistyi syyskuussa 2013 ja päättyi nyt 30.9.2014. Tähän osioon on koottu linkkejä ja materiaalia, joka liittyi itse selvitykseen.

MUTTA IHAN ENSIKSI TÄSSÄ ALLA ON NYT ESITETTYNÄ SELVITYKSEN LOPPUTULEMA:

Käytännössä selvittäjät esittävät Jyväskylän seudulle uutta kuntaa, johon kuuluisivat Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen

Kuntajakoselvittäjien ehdotus kuntien valtuustoille

Kuntajakoselvityksen päätöstilaisuudessa esitetty kalvosarja

Keväällä 2014 julkaistu laaja selvitysraportti

Yhdistymissopimusluonnos

 

Jyväskylä on jo osaltaan käynnistänyt kuntalaisten ja asianosaisten kuulemisen selvityksestä ja Hankasalmi sekä muut kunnat tullevat käynnistämään kuulemisen marraskuun kuluessa. 

 

Kuntajakoselvityksen omalle sivustolle, on linkki tässä seuraavassa. Siellä on esitetty koko prosessin eteneminen kootusti.

Toinen linkki on VM:n kuntarakennesivustolle, josta löytyy valtakunnallisesti tietoa eri selvityksistä ja kuntarakenneprosessin etenemisestä. 

LINKIT:

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen kotisivut

Valtiovarainministeriön kuntarakennesivusto

 

 

 Aiempia vaiheita:

Kuntajakoselvittäjien raporttivaihe 30.4.2014

Hankasalmen kunnan lausunto selvittäjien raporttiin tammikuussa 2014

 

 

 

 

VERTAILUTIETOA HANKASALMESTA JA MUISTA KUNNISTA

Ja seuraavassa on selvityksessä marraskuun alkuun mennessä koottua alustavaa tietoutta koskien Hankasalmea ja muita selvitysalueen kuntiakin palvelujen ja kustannusten suhteen.

Muiden selvitysalueen kuntien kotisivuilla voi olla samat tiedot kustakin kyseisestä kunnasta, jos ne ovat katsoneet aiheelliseksi luettavaksi kaikille kuntalaisilleen koottuja tietoja laittaa. Hankasalmi julkaisee avoimesti omilla sivuillaan ne tiedot, joita selvitysmiehet ovat tuottaneet Hankasalmea koskien.

 

Palvelualuekartat:

Koko selvitysalueen suhteen on koottu palvelujen tuottamispaikkoja kuvamaan kartat eri palvelusektoreiden osalta. Siis missä sijaitsee kouluja, missä asumispalveluja jne. Tässä linkkeinä nuo kartat

Palvelukartta erityisasuminen

Palvelukartta koulut/päiväkodit

Palvelukartta sosiaaliasemat/päiväkeskukset

Palvelukartta terveysasemat

 

Vertailutietoa taloudesta

 

Ensinnäkin olennaista on tarkastella odotekustannuksia. Ohessa on siihen hyvää vertailupohjaa. Kuitenkin on kehotettava tarkastelemaan lukuja suuntaa antavina. Esimerkiksi yleishallinnon kohdalla Hankasalmi on huomattavasti tehokkaampi kuin maan kunnat keskimäärin ja silti senkin kohdalla saadaan iso säästöpotentiaali. Tämä johtuu siitä, että vertailukunnaksi valikoituu Pälkäne, jossa yleishallinnon kuluiksi ilmoitetaan vain 9€/kuntalainen, mikä ei kata tuossa kunnassa edes kunnanjohtajan palkkaa. Toinen esimerkki tulkintojen tekemisen hankaluudesta on se, että sosiaali- ja terveyspalvelujen säästöpotentiaaliksi saadaan 3,2 miljoonaa euroa, mutta kun viimeisissä kalvoissa oheisessä linkissä asiaa tarkastellaan palvelutarpeen kautta, pienenee säästöpotentiaali 100 000 euroon. Mutta kaikesta huolimatta hyvin mielenkiintoinen vertailutietokokonaisuus tässä alla olevan linkin takana:

Odotekustannukset Hankasalmi 2012

 

Palveluiden nettokustannukset selvitysalueen kunnissa vuonna 2012 olivat seuraavat:

Nettokustannukset eri palveluissa 2012

 

Kuntatalouden tunnusluvut puolestaan selvitysalueella ovat seuraavat:

Kuntatalouden tunnusluvut koko selvitysalueella

 

Lisäksi selvitysmiehet ovat koonneet Kelan maksamat etuudet selvitysalueen kunnissa näkyviin:

Kelan maksamat etuudet

 

Toimintaympäristö nyt ja aiemmin

 

Selvityksessä on koottu näkyviin toimintaympäristöä kuvaavia muuttujia nyt 2000-luvulla. Eli työllisyyden, pendelöinnin, väestön ja esimerkiksi verotuksen tunnuslukuja kunnittain ja kuntien välillä. Niistä koonti seuraavassa:

Toimintaympäristön muutokset Jyväskylän kaupunkiseudulla

 

Tulevaisuus

 

Ja koska kuntajakoselvitystä tehdään tulevaisuuteen katsoen, niin selvityksessä on koottu tiettyjä vertailuaineistoja tulevaisuutta peilaten. Niin kuntatalouden kehittymistä, asukkaiden palvelutarpeen kehittymistä kuin vaikkapa henkilöstön rekrytointitarvetta peilaten. Niistä kalvosarjoja siis seuraavassa:

Asukkaiden palvelutarpeet Hankasalmella

kuntatalouden kehittyminen Hankasalmi

Rekrytointitarpeet tulevaisuudessa