Siirry sisältöön

Kun sairaanhoitopiiri nyt suunnittelee ainakin viranhaltijajohdon suulla ulkopuolista selvitystä Aster-hankkeesta, niin tulin pohtineeksi, onko itse päätöksenteon etenemisen tutkimiselle mitään erityistä tarvetta. Pitkän valmistelun jälkeen itse Asteriin kohdentuu luottamuselimissä sairaanhoitopiiirissä vain yksi valtuuston päätös kilpailuttamiseen lähdöstä kesäkuussa 2019

ja tässä linkki tuohon pöytäkirjaan (on siis kesäkuun 2019 pk)

Mitä muuta materiaalia kuntiin sitten on toimitettu - lue seuraavasta lisää

 

Muutoin kilpailuttamisen hoiti sitten KL-Kuntahankinnat ja on kiistatonta kai, että kilpailutusasiakirjoja ei kunnille ei ole toimitettu, eikä niitä päätösasiana ole käsitelty myöskään srh-piirin hallintoelimissä, jos pöytäkirja-aineisto pitää paikkansa.. Vasta nyt syksyllä 2021 ovat tulossa päätöksentekoon.

 

Kunnat toki ennen sitä  tarjouskilpailuun kesällä 2019 lähtemistä olivat päättäneet hankintaan sosiaalitoimen järjestelmän osalta sitoutua seuraavan sairaanhoitopiirin valmistelun pohjalta.. Käytännössä koko ajan hankinnassa oli esillä eri kustannusten kokoluokka, kuin mitä nyt lopulta 2021 on tullut esiin. Sen voitte seuraavista materiaaleista tarkastaa. Mistään kuntien ja sairaanhoitopiirin juupas-eipäs keskustelusta ei siis ole kyse, kun epäluottamus valmisteluun on nyt syntynyt, vaan kunnat ovat kokonaisuudesta aidosti ihmeissään.

 

Tässä valmistelumateriaalin kokonaisuus, joka kuntiin eri vaiheissa ennen tarjouskilpailuun lähtöä toimitettiin. Kaikki keskeinen pitäisi olla, jos jotain puuttuu, mielelläni täydennän.

2017 hankinnan esittelyn alkutilanne

joulukuun 2018 päätöksentekoon tuotettu materiaali kunnille

joulukuussa 2018 esitetty kustannusarviotaso kunnille

kevät 2019 srhpiirin esitys kunnille

kevät 2019 srhpiirin kuluarvio APTJ:stä kunnille

kevät 2019 sosiaalihuollon tavoitteista srh-piirin koonti kunnille

 

No kun tarjouskilpailu oli ollut ja valitun Cernerin kanssa tarjouksen loppuunhiominen käynnistyi, niin sen jälkeen srh-piiri toimitti kunnille seuraavat tiedot Keski-Suomen osalta hankinnasta

 

Keväällä 2020 mm. srh-piirin ja kuntien kuntaneuvotteluissa esitelty koonti APTJ:stä

(muitakin tilaisuuksia oli ja siellä hieman eri kalvosarjaa, mutta hankinnan suuruusluokka ja keskeiset tiedot eivät vuoden 2020 aikana poikenneet tästä)

ja vielä kesäkuussa 2021 esitys Asterista oli tämä seuraava:

kesäkuussa 2021 kunnille srh-piirin antama koonti Asterista

 

Nyt syksyllä 2021 sitten kustannustaso muuttui ja materiaali päätöksentekoa varten on ollut seuraavaa

elokuu 2021 kuntien päätöksenteon liitteeksi srh-piiristä toimitettu materiaali Asterista

srhpiirin esitys kuntien päätökseksi Asterista (jonka kunnat ovat nyt todennäköisesti hylkäämässä)

syyskuussa srh-piirin toimittama lisäesitysmateriaali Asterin tueksi (tässä sotketaan mukaan hyvinvointialueen ICT-tukea, jota saadaan ilman Asteria ja tarvitaan ainakin pääosin hyvinvointialueen ihan perus ICT-ratkaisuihin)

 

Lisäksi kunnille on toimitettu syksyllä 2021 mm. seuraavia Asterin hyötyjä kuvaavia materiaaleja

kustannushyötyanalyysi

deloitten hyötyanalyysikoonti

elokuussa 2021 lyhyt esitys srh-piiriltä yhteisen järjestelmän hyödyistä

 

syksyn materiaaleista on vaikea saada johdetuksi muuten ihan yhtenäisiä kuluja

kokosin elokuun listatekstiehdotuksesta, sairaanhoitopiirin elokuun taustatietokalvosarjasta ( 2 erilaista koontia siinä) sekä sitten syyskuun uudesta kalvosarjasta Aster-kuluja. Ja hieman eri euroja tai eri jaottelua tulee noista kaikista. Oma koontini tässä alla

Asterin kustannuksia eri koonneista yhteenvedettynä

 

Eli yhteenvetona

Kyllä kunnat sairaanhoitopiirin valmistelun ja materiaalit ovat aina käyneet läpi, niin nytkin syksyllä. Juuri siksi kustannusten muutos ja valmistelu herättää kysymyksiä. Kilpailutusasiakirjat olisi kokonaisuudessaan mukava saada tutkittavaksi. Se saattaisi avata asioita. Pari mielenkiintoista yksityiskohtaa vielä haluan esiin nostaa.

11.3.2021 sairaanhoitopiirin valtuuston läpikäymässä Sairaala Novan selvityksessä, jonka KPMG laati, käytiin sairaalan rakennushankkeen ylityksen ohella läpi myös ICT-hankkeita. Kun nyt on kerrottu systeemisestä arviointivirheestä Asterin kustannustason kohdalla, niin on perin kummallista, ettei tuo virhe tullut edes tässä tarkastelussa esiin. Tässä tarkastelussa kun kuitenkin muutamien miljoonien tarkastustarve kustannusarvioon havaittiin, eli kuluja käytiin oikeasti läpi.

otan esimerkiksi vain yhden koontisivun raportista:

KPMG:n selvitysraportin koonti ICT:n osalta

 

ja yksi olennainen huomio itselläni on sekin, että rakentamisen kustannusarvion ylityttyä sairaanhoitopiirin piti ottaa ryhtiliike eri hankkeiden dokumentoinnissa, tiedonkulussa ja toimielinkäsittelyssä. Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi tähän oikein toimenpideohjelman ja Asterin piti siinä olla malliesimerkki. Ihan tämän toimenpideohjelman mukaisesti ei ole edetty.

Srh-piirin valtuuston hyväksymä toimenpideohjelma KPMG:n raportin johdosta

 

Summa summarum

Mistään juupas - eipäs väittelystä ei siis ainakaan sen suhteen, mitä tietoja kunnat ovat saaneet milloinkin, ole kyse. Puutteet edellä esittämääni listaan täydennän mieluusti. Mutta kustannusten kokoluokat on kaiken aikaa olleet selvillä, kunnes ne yllättäen 2021 elokuussa muuttuivat. Itse päätöksentekoa ja valmistelua varten ei minusta mitään ulkopuolista selvitystä tarvita. Arviointivirheen syntysyihin  ja miksi sitä ei ollut havaittu ehkä selvitystä tarvitaan. Mutta sen sairaanhoitopiiri voisi ilman ulkopuolista tahoakin kunnille koettaa itse tiivistää - miksi siihen  välikättä tarvitaan? Kunnat eivät ole disinformaatiota tuottaneet kustannuksista tai Asterin valmistelusta. Kaikki kuntien lausunnot kun pohjaavat srh-piirin omaan materiaaliin käytännössä.