Siirry sisältöön

(tämä kirjoitus on julkaistu Hankasalmen Sanomien kuntaliitteessä to 16.12.2021)

Syksyn kuluessa on Hankasalmen kunnassa päivitetty kuntastrategiaa. Strategian runko säilyi päivitystyössä ennallaan. Silti käytännössä visiota ”Hyvän arjen Hankasalmi” lukuun ottamatta, strategian kaikkiin muihin osiin tehtiin tulevaisuuteen katsoen muutoksia. Strategiatyön pohjaksi kuntalaisille järjestettiin avoin kysely, jonka anti ohjasi strategian päivitystä aidosti monella tapaa. Kuntalaiskyselyn kaikki vastaukset on julkaistu kunnanvaltuuston joulukuun pöytäkirjan liitteenä.

Joulukuussa valtuuston hyväksymän ”Hyvän arjen Hankasalmi” -kuntastrategian mukaiset kunnan arvot ovat elävä, lempeä ja turvallinen. Arvot näkyvät jo strategian päämäärien kautta, jotka ovat

1. Asukkaiden yhteinen Hankasalmi

Viihtyisä asuinympäristö, avoin vuorovaikutus ja hyvät harrastusmahdollisuudet –  niistä tunnetaan Jyväskylän kaupunkiseudun ainoa aito maaseutukunta.

2. Laadukkaiden palvelujen Hankasalmi

Henkilöstömme on koulutettua sekä motivoitunutta ja palvelujen järjestämiseen on toimivat tilat.

3. Hankasalmi - vastuullinen omistaja

Keskitymme vastuulliseen omaisuuden hoitoon. Turhasta omaisuudesta luovumme.

4. Elinvoimaisuutta vahvistava Hankasalmi

Elinvoimaisuuden saavutamme yhteistyöllä yrittäjiemme ja yhteisöjemme kanssa.

 

Jos muutamia avauksia sitten päämäärien tavoitteisiin tehdään, niin seuraavia esimerkkejä voi nostaa esille. Asukkaiden yhteinen Hankasalmi turvaa puhtaat vesistöt ja luonnon monimuotoisuuden. Se parantaa ja luo uusia harrastuspaikkoja ja -mahdollisuuksia kuntalaisille. Kunta luo myös kuntalaisille uudenlaisia vaikutusmahdollisuuksia ja kehittää viestintäänsä entistä vuorovaikutuksellisemmaksi.

Laadukkaiden palvelujen Hankasalmi turvaa varhaiskasvatuksen laatua, kehittää joustavaa alku- ja esiopetusta ja lukion toimintaa. Kunta luo nuoria itseään kuullen nuorille hengailupaikkoja. Perhekeskuksen ja seniorikeskuksen toiminnan kehittämiseen kiinnitetään Hankasalmella jatkossakin huomiota hyvinvointialueuudistuksesta huolimatta. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn pyrimme löytämään keinoja. Terveysliikunta ja sen kehittäminen nostetaan vahvemmin esiin kunnassa. Esimiestyön kehittäminen ja työyhteisöjen avoimuus ovat sellaisia voimavaroja, joita kunnassa pyrimme vahvistamaan.

Vastuullinen omistajuus taas merkitsee esimerkiksi metsäomaisuuden vastuullista hoitoa niin talouden kuin ilmaston näkökulmasta. Sähköomaisuuden arvo kunnassa pyritään ennen kaikkea säilyttämään, muttei sen osittaista myyntiäkään poissuljeta. Hakan kiinteistökannan peruskorjausta jatketaan suunnitelmallisesti ja kunnan kiinteistöjen kiinteistönhoitoa tehostetaan.

Elinvoimaisuutta vahvistamme yrittäjien ja kunnan säännöllisellä ja monipuolisella yhteydenpidolla. Emme kunnassa unohda myöskään laajempia verkostoja ja esimerkiksi matkailun kehittämisessä kuulumme osaksi Visit Jyväskylä Regionia 18 muun Keski-Suomen  kunnan kanssa. Pyrimme kunnassa mahdollistamaan yhdistystemme järjestämää harrastustoimintaa ja tapahtumia. Lisäksi varaudumme aktiivisesti työllisyyden hoidon siirtymiseen valtiolta kuntien vastuulle yhteistyössä muiden Keski-Suomen kuntien kanssa. Sähköistä viestintää kehitämme edelleen.

Tätä muun muassa on Hyvän arjen Hankasalmi ja strategiamme on kokonaisuudessaan luettavissa kunnan www-sivuilla. Ja ne www-sivumme muuten uusiutuvat kokonaan sitten alkuvuodesta osana viestintämme parantamista ja esteettömyyden aitoa toteutusta.

Strategia on keskeinen osa nyt ja jatkossa kunnan talousarviota. Strategia ohjaa niin investointiohjelmaa kuin käyttötalouden määrärahojen kohdentamista. Tilinpäätöksen yhteydessä strategian toteutumista myös aina seurataan. Eli strategia ei ole mikään erillinen kirjahyllyssä pölyyntyvä tai tietokoneen kätköihin hautautuva asiakirja. Ja jos siihen nopeasti haluaa päästä käsiksi niin strategia-asiakirjan lopussa se on tiivistettynä yhteen sivuun.

Kunnan strategia on tavoitteellinen, mutta toisaalta hyvin konkreettinen. Emme ole luoneet tavoitteita, joita emme voisi saavuttaa. Toisaalta varmasti osa tavoitteista tuottaa meille haasteita ja voi osin jäädä toteutumatta. Mutta kaikkia tavoitteita kohden pyrimme etenemään.

Arvoihin palaan sitten vielä lopuksi. Meille oli strategiatyössä tärkeää se, että pystymme määrittelemään sellaiset arvot, joihin koko valtuusto voi sitoutua ja jotka vastaisivat kuntalaisille tehdyn kyselyn vastauksia. Samoin halusimme arvojen määrän olevan sellainen, että muistamme ne ja sitoudumme niihin.

Elävä kuntamme on esimerkiksi silloin, kun yhteisömme ja yrityksemme järjestävät tapahtumia, kun kaikenikäisille kuntalaisille on harrastuksia ja kun vaikkapa nuoriemme hengailu ihan omin päin ja omissa paikoissaan sallitaan.

Turvallinen kuntamme on esimerkiksi silloin, kun kiusaamiseen puututaan, erilaisuutta suvaitaan, asioista viestitään monipuolisesti ja liikennealueet sekä kiinteistöt pidetään kunnossa. Luonnosta ja vesistöistä huolehditaan. Ilmastonmuutokseen suhtaudutaan vakavasti.

Ja haluamme olla lempeä. Nykyinen maailma ja sen viestintä on helposti kovin ääripäihin hakeutuvaa. Me uskomme rakentavan vuorovaikutuksen voimaan. Huomioimme kuntalaisia perhekeskuksessa ja seniorikeskuksessa. Pyrimme kehittämään yhteisöllistä asumista iäkkäille ja satsaamme terveysliikuntaan kaiken ikäisille. Uskomme avoimuuden voimaan ja uskallamme käyttää huumoriakin viestinnässämme. Emme ota itseämme liian tosissaan – mutta olemme kuntalaistemme tukena elämän eri vaiheissa.

Hyvän arjen Hankasalmi keskittyy siis aidosti siihen hyvään arkeen. Mitä paremmin siinä onnistumme, sitä enemmän meillä voi olla aihetta juhlaankin. Ja ensi vuonna juhlimme 150 vuotiasta kuntaamme – strategiamme on toivottavasti tuon juhlan arvoinen teistä kaikista kuntalaisistamme ja sidosryhmistämme. Hankasalmi on elävä, turvallinen ja lempeä 150 vuotias!

Matti Mäkinen, kunnanjohtaja