Siirry sisältöön

Lakiesitys alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja sen perustelut tulivat kuntiin lausuntopyynnöllä, jossa on lähes 62 kysymystä. Vaikka epäillä sopii, kuinka hyvin lausuntoja luetaan, kun aikaa niiden läpikäymiseen ei käytännössä juurikaan ministeriössä ole, niin Hankasalmen kunnanhallitukselle on laadittu kattava lausunto, jonka myös täällä blogissa nyt julkaisen.

Meidän kannaltamme huomionarvoisia asioita ovat mm. kunnan maksuvelvoite työmarkkinatukikuluista, joka on tämän lain mahdollisen voimaantulon jälkeen kohtuuton, kun kunnilla ei ole osaa eikä arpaa työllistämistoimenpiteiden kanssa. Yritys- ja työllisyyspalvelujen saavutettavuus myös maaseudulla uhkaa suuresti heikentyä vielä nykyisestään. Ja sitten pitkäaikaistyöttömien palvelut läpi maan ovat aika lailla uhattuna.

Siitä laki nimittäin työttömienkin kohdalla lähtee, että 75 % palveluista tuottaa vähintään jatkossa yritykset, vaikka Suomessa ei ole käytännössä ollenkaan yritystoimintaa vielä, joka olisi erikoistunut pitkäaikaistyöttömiin. Eikä lain perustelutekstin mukaan ole olemassa tutkittua näyttöä siitä, että työllisyyden kulut näin vähenisivät.

"Hienointa" on sitten siis se, että maakunnalla palvelun tilaajana ja yrityksellä palvelun tuottajana ei ole riesaa liiaksi työttömyyden aiheuttamista kuluista, koska ne kaatuvat kunnille ja valtiolle, joista kunnalla ei taas ole enää mitään roolia työllisyyden hoidosta (elinkeino- ja kaavapolitiikka on totta kai). Maakunta sen sijaan saa siis suurempaa valtion rahoitusta, jos sen alueella on korkeampi työttömyysprosentti tai työttömien määrä kasvaa. Lausunnolla olevaan lakiin on onneksi tulossa pykälä 15b Valtion ja maakunnan vastuu työllisyydestä, mutta se on vasta otsikkona - vielä sitä ei ole osattu ministeriössä kirjoittaa.

Yrityksiä pitääkin ottaa palvelujen toteuttajiksi ja niille pitää luoda markkinoita. Mutta Maakunnille ja palvelutuottajille on laitettava tavoitteet työllisyyden hoitoon - ja pitkäaikaistyöttömien asemaa on pohdittava uudistuksessa huolella - lyhytaikaisten työttömien ja yrityspalvelujen kohdalla yksityinen tuotanto tuonee monipuolisuutta ja innovatiivisuutta ja pitkällä aikavälillä taloudellista ja toiminnalista hyötyäkin uudistuksen onnistuessa, Takeita siitäkään ei tutkimustiedon tai kansainvälisen vertaillun kautta ole.

Alueiden kehttämisessa kunnilla taas tulee olla lakiesitystä suurempi rooli kuin laissa nyt on, koska kunnat sitä kehittämistyötä käytännössä tekevät.

Näillä saatesanoilla julkaisen kunnan lausunnon kaikille luettavaksi ja kunnanhallitus käsittelee esitystä lausunnoksi maanantaina kokouksessaan. Mutta jotta maakuntauudistuksessa ei puhuttaisi vain sotesta, niin ajatellin nostaa työllisyyden, yrityspalvelut ja alueiden kehittämisen uudistuksen sisällöistä myös esille tällä tavalla.

 

alla linkit hallituksen esitykseen ja kunnan lausuntoon. Kunnan lausunnon fontit hieman pomppivat, mutta johtuu valtiolta tulleen sähköisen kyselyn kautta tehdyn wordtiedoston asetuksista

 

Kunnan lausunto lakiluonnoksesta tulleeseen kyselyyn

hallituksen esitys laiksi perusteluineen