Syksyn ensimmäisessä kunnanhallituksessa pyritään tekemään esitys kunnanvaltuustolle siitä, että Hankasalmen kirkonkylään luotaisiin viimein kaukolämpöverkko ja -laitos. Asiaa valmistelleena viranhaltijana päädyin esittämään, että lämmön tuottaminen kilpailutettaisiin. Kunta ei siis itse tai oman yhtiönsä kautta olisi lämpölaitoksen rakennuttaja ja lämmöntuottaja.

Päätösehdotuksen tekeminen oli mutkikasta, sillä kummallekin vaihtoehdolle - kunnallinen yhtiö/yksityinen lämpöyritys - löytyy sekä perusteita että päättäjien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella myös kannatusta. Valmistelussa pyrinkin lyhyesti kuvaamaan eri toteutusvaihtoehtoja ja varmasti vielä niin valtuuston kuin kunnanhallituksen kokouksessa käydään keskustelua eri malleista, joilla kaukolämpöratkaisu olisi kirkonkylään toteutettavissa.

Siihen itse uskon, että nyt saadaan joka tapauksessa synnytetyksi ratkaisu, jolla kaukolämpötuotanto kirkonkylässä käynnistyy. Se on tärkeää sekä ympäristön että talouden kannalta.

Seuraavassa kunnanhallituksessa isojen tulevaisuuden kannalta tärkeiden asioiden päättäminen sitten saa jatkoa, kun päätöksentekoon tuodaan kunnan ratkaisu laajakaista kaikille -hankkeen osalta. Mutta siitä tarkemmin ensi viikon blogissa

tutustu kaukolämpöpykälään täällä

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä