Siirry sisältöön

Julkaistaanpa taas sähköisestikin kunnan tiedotusliitteen (Hankasalmen Sanomissa) kolumnini siitä, kuinka auki on se, millainen on tulevaisuuden kunta.Hankasalmen kunnassa, kuten muissakin kunnissa, täytyy laatia uuden kuntalain mukainen kuntastrategia. Sen laadinnassa tulisi ottaa huomioon tiedossa olevat tosiseikat, jotta se oikeasti ohjaisi lain tarkoittamalla tavalla päätöksentekoa kunnissa. Ja samanaikaisesti on kuitenkin varsin hankala hahmottaa, minkälainen on tulevaisuuden kunta.

Kukaan ei ole varmasti voinut välttyä termeiltä sote-uudistus, itsehallintoalue tai maakuntamalli. Maan hallituksen tavoitteena on, että vuoden 2019 alusta sosiaali- ja terveystoimen palvelut olisivat isommilla, todennäköisesti maakunnan kokoisilla, alueilla. Ja noille alueille sitten siirtyisi myös muita tehtäviä niin kunnilta kuin valtion aluehallinnolta. Maakuntaliitot saattaisivat jopa sulautua itsehallintoalueisiin. Mutta tämäkään linjaus ei vielä auta muodostamaan kuvaa siitä, minkälainen on tulevaisuuden kunta tai edes tuo tulevaisuuden itsehallintoalue – ”maakunta”.

Hankasalmella, kuten koko Suomessa, pitää tarttua asioihin vahvuuksien kautta. Ja niitä niin Suomella kuin Hankasalmella on. Lähes jokainen Suomen kunta – jopa kaupungit – voivat ylpeinä nostaa esiin luonnon kauneutta ja puhtaita vesistöjä – raikasta ilmaa. Mutta noista(kin) seikoista pitäisi aidosti osata tehdä vahvuuksia konkreettisesti. Hankasalmella on osattu!

Hankasalmen kunnan tiedotusliitteessä Hankasalmen Sanomien välissä on ensi viikolla vuoden viimeisessä numerossa tuhtipaketti tietoa taas kunnasta. Tässä kuitenkin jo ennakkoantina sähköisesti ensi viikon lehden kunnanjohtajan pääkirjoitus - jossa ennen kaikkea otetaan kantaa soteen ja kunnan hyvin toimivaan päätöksentekoon.