Hankasalmella kunnanhallitus on heti alkusyksystä joutunut vaikeiden asioiden äärelle. On täytynyt esimerkiksi tehdä päätöksiä sen suhteen, lähdetäänkö valittamaan hovioikeuden odottamattomista tuomioista koskien kunnan vuoden 2011 yt-neuvotteluja. On annettu selityksiä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen samasta aihekokonaisuudesta.

Jos noissa asiakirjoissa joku erityisesti yllättää, niin valittajan väitteet jopa siitä, että Hankasalmen kunnalla ei ole taloudellisia ongelmia, jotka olisivat vaatineet hallinnosta tehtäviä leikkauksia. Valitettavasti näin onnellisesti asiat eivät ole olleet - eivätkä ole - ja juuri hallinnon säästöjen löytämiseksi ja johtajien vähentämiseksi vuonna 2011 jo toimittiin – ja ratkaisujakin löydettiin. Ja se oikeasti noiden yt-neuvottelujen ainoa päämäärä oli.

Se pitää valituksissa paikkansa, että ohuemmalla hallinnolla nyt Hankasalmelle etenkin ylimmän johdon suhteen toimimme, kuin kokoisemme kunnat yleensä, mutta sitä toki juuri tavoiteltiinkin. Tehostamisen pitää alkaa hallinnosta, jos ja kun rahat eivät meinaa riittää enää edes välttämättömiin hoivapalveluihin.

Kaikkein haastavin ongelma Hankasalmen kunnalla on ollut ja on edessä talouden tasapainottamisen kanssa. Siihen se suurin huomio on keskitetty ja keskitetään!

Suurin askel ja keino talouden tasapainottamisen kohdalla onnistumisessa on vanhusten asumiseen liittyvien palveluiden ja laitoshoidon välisen hoivarakenteen oikea-aikaisuudessa. Turhien kulujen syntymisen välttämisessä ja ennen kaikkea kuntouttavassa työotteessa. Siksi keväällä keskityttiin luomaan askelia uudenlaiseen palvelurakenteeseen Hankasalmella ja sitä työtä jatketaan syksyn kuluessa eteenpäin. Metsätähden ja sairaalan muutostyöt käynnistyvät.

Talouden suhteen työtä kuitenkin riittää – myös vanhuspalvelujen ulkopuolella. Talouden taantuman vuoksi kuntien verotulot kasvavat vain niukasti lähivuosina. Samanaikaisesti kuntien valtionosuuksia on leikattu ja leikataan lisää jatkossa – eikä kuntien palveluvelvoitteisiin ole valtion toimesta juurikaan tehty kevennyksiä.

Palveluja ei kuitenkaan yksinkertaisesti missään kunnassa voida järjestää entisessä laajuudessaan ja entisellä tavalla lähitulevaisuudessa.

Itse sain tänään pitää puheenvuoron kuntataloutta ja kuntien tehtäviä käsitelleessä kuntaliiton ja maakuntaliiton seminaarissa Laajavuoressa. Tässä blogissa on tuon puheeni tiivistävä kalvosarja, joka osin kuvaa sitä problematiikkaa, joka Keski-Suomessa kunnilla on edessä. Käytännössä kunnallisveroja pitäisi vähän kunnasta riippuen nostaa lähivuosina ainakin 4 – 8 %-yksikköä nykyisestä, jos palveluihin ei olla valmiita muutoksia tekemään. Se ei vain yksinkertaisesti ole mahdollista.

Kunnanjohtajan kalvosarja 26.8.2014 seminaarissa

Tämän tilanteen vuoksi on Hankasalmen kunnan talousarvioraami tänä syksynä vastuualueille todella tiukka, mutta vaihtoehtoja ei vain ole. Käyttötalouden kuluja on leikattava, taksoja ja maksuja nostettava, siihen verotukseenkin puututtava ja ennen kaikkea toimintatapoja tehostettava ja toimintojen laajuutta supistettava.

Uudesta lausunnolla olevasta Sote –mallista kirjoitan oman blogikirjoituksen myöhemmin. Se vasta riskejä sitten kuntatalouteen tuokin, vaikkei niitä enää lisää yhtään kaivattaisikaan.

Mutta keinoja tästä ylös ponnistaa kaikilla kunnilla on vain oltava – helppoa se ei tule olemaan.

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä