Huomenna torstaina 20.3. ilmestyy kunnan tiedotusliite Hankasalmen Sanomien välissä. Kyseisessä liitteessä esitellään ennen kaikkea kunnan omia rakennushankkeita - ja mikä merkitys niillä on kuntalaisten palveluihin. Pääkirjoituksessa sivuan huolia ja murheitakin, joita niitäkin on. Tässä blogiinkin siirrettynä jo hivenen ennakkoon tuo pääkirjoitukseni paperisessa tiedotusliitteessämme.

 

Kunnan tilinpäätös vuodelta 2013 on vuosikatteeltaan negatiivinen. Samalla tilikauden tulos on kolmatta kertaa peräkkäin alijäämäinen. Talouden tasapainottamiselle terveeksi ei ole vaihtoehtoja. Palveluiden rakenteita on uusittava, säästöjä haettava ja tulopohjaa kasvatettava. Tilinpäätöstä tarkastellaan tarkemmin keväällä myöhemmin sen valmistuttua julkisuudessakin.

Vanhus- ja terveyspalveluissa on selkein rakenteiden tarkastelun paikka. Mikäli kyseisen palvelukokonaisuuden menokehitystä ei saada hillityksi, ei kunnan talous käytännössä ole tasapainotettavissa. Parasta aikaa kunnassa luodaan suuntaviivoja vanhuspalvelujen uudelle rakenteelle. Palveluja ei ole tarkoitus heikentää, vaan järjestää uudella tavalla. Vanhusten arjen palvelut halutaan jatkossakin turvata määrällisesti riittävinä ja laadukkaina.

Loppukesästä käyttöön otetaan uusi palvelutalo kirkonkylässä. Samanaikaisesti sairaalan vuodepaikkojen määrää supistetaan, jotta päästää aloittamaan uuden palveluasumisyksikön luominen nykyisen sairaalan toiseen siipeen syksyllä. Syksyllä aloitetaan myös lisäasuntojen luominen Metsätähteen. Kotihoitoon on tarkoitus lisätä sairaanhoitajatyöpanosta turvaamaan kotona asumisen mahdollisuuksia entistä paremmin.

Kun suunnitelmat on saatu valmiiksi ja henkilökunnan kanssa on käyty neuvottelut työssä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista, tullaan kaikille kuntalaisille järjestämään avoin keskustelu- ja tiedotustilaisuus muutoksista, joita palvelurakenteessa tehdään. Tavoitteena on turvata hyvät ja toimivat palvelut kustannustehokkaammin kuin tällä hetkellä.

Tässä tiedotusliitteessä esitellään ennen kaikkea niitä hankkeita, joilla kunta luo tulevaisuutta. Esitellään rakennuskohteissa toimivien silmin uusien tilojen mahdollisuuksia ja tarpeellisuutta. Samoin luodaan katsaus siihen, kuinka matkailun alalla Revontuli investoi uusiin palveluihin ja energiaratkaisujen osalta esitellään lämpölaitoksen valmistumisen nykyvaihetta.

Vaikka siis käyttötaloutemme osalta meillä kunnassa suuria haasteita onkin, niin tulevaisuutta kunnassa luo paitsi kunta itse, niin yrityselämäkin. Versowood on tullut osaksi kuntaa vuodenvaihteessa ja sahan puolella varmasti on uutta kuhinaa uuden omistajan myötä. Keskimaan kaava on tulossa hyväksyttäväksi maaliskuun valtuustoon uudelleen valmistelun jälkeen ja kaupparakentaminen nykyaikana on yksi varmimmista alueen elinvoimaisuuden merkeistä. Hieno uutinen viime viikolla oli myös uuden kauppiaan löytyminen Niemisjärvellä lopettavan Salen tiloihin.

Kuntajakoselvityksestä on kirjoita nyt tähän tiedotusliitteeseen mitään, koska sen suhteen seuraava esitys on tulossa vasta huhtikuun lopulla. Laajakaistahanketta maakunnassa olen itse käsitellyt kunnan www-sivuilla blogissani ja asiasta on paljon uutisoitu viime aikoina. Totean siitä tässä vaiheessa vain sen, että onneksi osasimme ajoissa jäädä hankkeesta ulos. Hyvin suurissa kannattavuusongelmissa Kuuskaistan kautta alkanut hanke tulee makaamaan, jos edes toteutuu missään muodossa.

Meillä on Hankasalmella suuri haaste saada taloutemme tasapainoon. Siinä onnistuminen ratkaisee sen, kuinka elinvoimainen kunta Hankasalmi tulevaisuudessa on. Mutta vaikeina aikoinakaan emme unohda päämääräämme olla hyvän arjen kunta. Siksi olemme investoineet palveluihin siten, kuten tämä liite kertoo monilla esimerkeillään. Ja vahvasti itse uskon siihen, että me suuret haasteet käyttötaloudessakin vielä selätämme.

 

 

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä