Siirry sisältöön

Hankasalmen kunnan tiedotusliitteessä Hankasalmen Sanomien välissä on ensi viikolla vuoden viimeisessä numerossa tuhtipaketti tietoa taas kunnasta. Tässä kuitenkin jo ennakkoantina sähköisesti ensi viikon lehden kunnanjohtajan pääkirjoitus - jossa ennen kaikkea otetaan kantaa soteen ja kunnan hyvin toimivaan päätöksentekoon.

Tietämättä siitä, että päätoimittaja tänään jatkaisi päätöksenteon toimivuuden pohtimista omassa kirjoituksessaan Hankasalmen Sanomissa olin jo laatinut tämän oman kunnan liitteen kirjoituksen, joka siis ilmestyy ensi viikolla. Sinällään oma näkemykseni tuli entistä aiheellisemmaksi sitä kauttakin.

Mutta tässä tuo ensi viikon lehden kirjoitukseni teille kaikille luettavaksi jo ennakolta. Hauskaa joulua ja iloista uuttaa vuotta kaikille. Tehdään siitä yhdessä entistä vuotta parempi

 

Uusi vuosi määrittelee tulevaisuutta pitkälle ajalle

Hankasalmen kunta ja kuntalaiset käyvät kohden mielenkiintoista vuotta 2016. Tulevan vuoden suurimmat kysymykset liittyvät kuntanäkökulmasta sote-uudistukseen. Maan hallitus sai tehdyksi linjauksen uusien itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta syksyllä 2015. Kyseinen asiakokonaisuus on parhaillaan kunnissa lausunnolla. Kaikki muu todella mittavan ja monivaikutteisen uudistuksen kohdalla onkin sitten auki.

Miten sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossa rahoitetaan? Mistä päätetään itsehallintoalueilla ja mitä kaikkea ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö suoraan? Mitä muita tehtäviä itsehallintoalueille tulee? Siirtyvätkö kuntien sote-palveluihin tarvittavat kiinteistöt ja miten arvottaen (tasearvo / käypä arvo) itsehallintoalueille osin/kokonaan, vai toimivatko kunnat vuokraajina, vai perustetaanko kiinteistökuntayhtymiä? Jäädytetäänkö eri maakuntien sairaalahankkeet toistaiseksi itsehallintoalueiden valmistelun ollessa kesken? Miten luodaan koko Suomeen yhtenäinen sote-tietohallintojärjestelmä - ja niin, että yksityinen palvelutuotanto saa sieltä myös tietoja?

Edellä on vain osa niistä kysymyksistä, jotka ovat auki sote-uudistuksessa ja joihin pitäisi vuoden 2016 aikana löytyä ratkaisu. Kaikilla niillä on merkittävä vaikutus Hankasalmen ja Keski-Suomen arkeen. Samoin on sillä ratkaisulla, mikä osa henkilöstöstä siirtyy sote-alueille 2019, mihin kunta antaa myös omaa lausuntoaan tammikuussa. Keski-Suomen omaa sote-valmistelua tehdään sitäkin kaiken aikaa. Ja kuitenkin, kun kaikki edellä mainitut kysymykset – ja ennen kaikkea soten rahoituksen perustuslailliset ongelmat - ovat kokonaan ratkaisematta, niin tuskin 2019 uusi sote-malli on vielä valmis. Oma näkemykseni onkin, että paljon tulee vielä soten suhteen muuttumaan ja aikataulu uudistukselle tulee varmasti venymään.

Hankasalmella on sote-uudistuksen keskellä joka tapauksessa tasapainotettava omaa käyttötaloutta ja luotava talouden haasteet sekä sote-uudistus huomioon ottava oma uusi päivitetty kuntastrategia uuden kuntalain mukaiseksi. Tavoite olla jatkossakin Hyvän arjen –kunta ohjaa päättäjiä ja viranhaltijoita tuossa työssä. Joulukuun valtuustossa hyväksytty hyvinvointikertomus ja sen kautta arvioivissa olevat asiat tullaan myös ottamaan huomioon, niin talouden tasapainottamisessa kuin strategiatyössäkin.

Keskeisin haaste meille kunnassa on viranhaltijoiden ja luottamushenkilöorganisaation hyvällä yhteistyöllä henkilöstön näkemyksiä ja kuntalaisten tarpeita kuullen löytää oikeat askeleet tulevaisuuteen – tilanteessa, jossa kuntien tehtävät ja rahoitus tulevaisuuden osalta sote-uudistuksen vuoksi ovat epämääräisesti arvioitavissa vuoden 2019 jälkeen. Tulevaisuus on hyvin vahvan sumun peitossa, mutta silti nyt tarvitaan kaikilta halua katsoa tulevaan – menneeseen jämähtämisellä ja virheiden kaivamisella ei kunnan tulevaisuutta rakenneta. Negatiivisuutta ei voimavarana oikein voi pitää.

Kriittiset mielipidekirjoitukset kuntalaisilta ja hyvin pessimistisetkin päättäjien kolumnit kuuluvat kuntakeskusteluun ja niille on sijansa. Kaikki palaute on aina analysoitava ja päätösten sekä toimenpiteiden seurauksia on arvioitava huolella. Mutta toivoisin, että jatkossa positiivisista signaaleista ja onnistumisista kirjoitettaisiin myös. Ja ennen kaikkea kunnassa tarvitaan juuri niitä päätösten tekijöitä ja vastuun ottajia, vaikka jokaista päätöstä aina voidaankin arvostella. Virheitä tapahtuu, asiat eivät koskaan ole musta-valkoisia, eri puolueilla on erilaisia tavoitteita, päättäjillä ja viranhaltijoilla on kaikilla omat henkilökohtaiset näkemyksensä – mutta silti kunnassa on kyettävä päätöksiin ja niiden pohjalta edettävä.

Kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto ovat toimineet kunnanjohtajan näkemyksen mukaan hyvin vastuullisesti ja tehtäväänsä sitoutuen koko kuluneen valtuustokauden. Ja tällä kokeneella kokoonpanolla tulevan puolentoista vuoden aikana ennen seuraavia kunnallisvaaleja tulemme saamaan käyntiin talouden tasapainotuksen hyvät palvelut kuntalaisille silti turvaten. Ja niin kevään 2017 kunnallisvaaleissa pääsevät kuntalaiset valitsemaan uudet valtuutetut hyvin käynnistynyttä työtä jatkamaan uuteen kuntastrategiaan nojautuen. Se on vuoden 2016 tavoitteemme ja uuden vuoden lupauksemme kunnasta – ja siitä pidämme kiinni!