Hankasalmen kunnassa luodaan tulevaisuutta vastuullisesti. Neljä vuotta sitten kirjasimme kunnan strategiaan tavoitteeksi öljyn käytöstä luopumisen kunnan kiinteistöjen lämmittämisessä askelittain. Ilokseni voin todeta, että esimerkiksi tästä tavoitteesta on nyt päämäärätietoisesti pidetty kiinni. ’

Vuoden 2015 loppuun saakka voimassa olevan elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelmamme tiivistelmä alkaa seuraavasti: ”Hankasalmi on puuteollisuuteen pohjaava, matkailuun ja luontoonsa panostava sekä kaupallisia palvelujaan kehittämään pyrkivä asumisen kunta Jyväskylän seudulla.” Tätäkin periaatetta kohden edetään.

Tässä helmikuun lopun blogissani en siksi vielä kirjoitakaan alijäämäisestä tilinpäätöksestämme, jonka johdosta joudumme tekemään selkeitä talouden sopeuttamistoimia. Ja myöhempään blogiini jätän vanhuspalvelujen järjestämistapojen pohtimisenkin siksikin, että seuraavien kahden kuukauden sisällä viimeistellään sen suhteen periaatelinjaukset ja ryhdytään hommiin.

Hiihtoloman kynnyksellä on sen sijaan paikallaan nostaa esille se iloinen asia, että osa keskustan kiinteistöistä on jo kytketty uusiutuvaan energiaan perustuvaan kaukolämpöön. Mutkia hankkeessa oli valitettavasti, mutta itse tavoitteesta on pidetty kiinni ja kaukolämpö on saatu toteutumaan.

Neljä vuotta sitten kirjoitimme siis kunnan strategiaan, että vaiheittain siirrymme pois öljyn käytöstä (silloin kaikki kunnan kiinteistöt olivat vielä öljyn varassa!) - nyt molemmat isot taajamamme ovat kohta hakkeeseen energiamuotona perustuvan kaukolämmön piirissä. Kirkonkylässä vieläpä hakelaitoksen varavoimana on pelletti.

Ja pian ollaan vielä tilanteessa, että juuri mikään kuntakonsernin kiinteistö ei lämpiä öljyllä - eikä muuten kivihiilelläkään, kuten monissa suurissa kaupungeissa. Tällä asialla on merkitystä paitsi ympäristön kannalta niin myös taloudellisesti, sillä öljyn hinta nousun ennustamiseen ei tarvita energia-alan tai taloustieteen erityistaitoja. Hankasalmella osataan uusiutua ja siirtyä uusiutuvaan energiaan!

Hieno homma on myös siis se, että Keskimaan kaava on nyt uudelleen tulossa valtuustoon valtuuston tahtomassa muodossa ja hankkeen etenemiselle ei sen jälkeen pitäisi olla esteitä.
Harvinaisena kuntana koko Suomen mittakaavassa me siis kehitämme nimenomaan kunnan keskustan kaupallisia palveluja automarkettien välittömässä läheisyydessä. Palvelut paranevat siellä, missä kuntalaiset pääsääntöisesti asuvat.

Tämän hankkeen vaikutukset kunnan kehittymisen mahdollisuuksiin ovat suuret. Hankasalmen yrittäjäjärjestö kaipasi kaavapäätöksen yhteyteen vaikutusten arviointia ja sellainen on toki syytäkin tehdä. Kyseinen arvio on kaavamateriaalin yhteydessä ja liitän sen nyt myös tähän blogiini:

Näin Keskimaan hankkeen vaikutuksia on arvioitu

 

Kyseinen arviointi osoittaa, että uudelle marketilla on merkittäviä lähinnä positiivisia vaikutuksia kunnan kehittämiseen. Mutta jos mielestäsi jokin keskeinen seikka on jäänyt tässä huomaamatta, olisin kovin iloinen, jos tämän blogin kommenttiosiossa nostaisit tällaisia seikkoja – positiivisia/negativiisia tai pieniä/isoja asioita – esille.

Taloushuolien keskellä ei ole annettu kehittämisen taantua kunnassa. Seuraavassa blogissani valitettavasti joudun niitä taloushuolia esittelemään.

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä