Suomen Yrittäjät toteuttivat nyt vuonna 2014 jo oman elinkeinopoliittisen kyselynsä kaikissa Suomen kunnissa. Sen antama arvio Hankasalmen kunnan elinkeinopolitiikan hoidosta oli hyvin kriittinen, mutta toisaalta kyselyyn vastanneita oli kovin vähän. Yrittäjäjärjestön kyselyn suuri puute onkin se, että missään kunnassa vastaajina ei ole kuin pieni otos kyseisten kuntien yrittäjistä.

 

Tuo kysely saikin minut ryhtymään - kunnan facebook-sivuilta saamani Mika Pasasen idean kautta – siihen, että laadin Suomen Yrittäjien kyselyn pohjalta kunnan oman kyselyn, johon koetamme saada nyt laajemman joukon yrittäjiä näkemyksistään vastaamaan.

Syitä omaan kyselyyn on siis karkeasti ottaen kolme. Ensinnäkin se, että kunnan saama arvio tuossa valtakunnallisessa kyselyssä oli erittäin heikko. Se jo aiheuttaa tarpeen omalle tarkentavalle kyselylle. Kunnan on olennaisen tärkeää saada selville syitä valtakunnallisen kyselyn tulosta selvittämään ja ideoita yrittäjiltä itseltään siihen, miten tilannetta saataisiin kohennetuksi.

Toisaalta oma kysely on perusteltu, koska vastaajien vähäisen määrän vuoksi valtakunnallinen kysely ei oikein kattavasti kuvaa välttämättä hankasalmelaisten yrittäjien näkemyksiä. Avoimella kyselyllä, jonka kysymykset isolta osin ovat samoja, kuin valtakunnallisessa kyselyssä, haluamme kunnassa nyt kartoittaa kaikkien yrittäjien - myös alkutuotannon parissa toimivien - näkemyksiä kunnan toiminnasta elinkeinopolitiikassa. Viiden yrittäjän mielipide kun on siihen vasta korkeintaan suuntaa antava näkemys.

Ja kolmas syy kyselylle on sekin tärkeä. Kunnassa päivitetään kevään kuluessa kunnan hankintaohjetta ja syksyllä kunnan elinkeino- ja työllisyyspoliittista ohjelmaa. Nyt kyselyn kautta esiin nousevat asiat on otettava tuossa työssä vahvasti huomioon.

Palaankin tarkemmin kunnan elinkeinopolitiikkaan ja yrittäjien näkemyksiin sen suhteen, kun kyselyn anti on käytettävissä. Kunta suhtautuu siis vakavasti saamaansa palautteeseen valtakunnallisen kyselyn kautta. Mutta ensimmäinen toimenpide sen johdosta, että valtakunnallisen kyselyn viisi vastaajaa arvioivat Hankasalmen tilanteen todella huonoksi, on se, että selvitämme syitä siihen miksi näin on – ja toisaalta, onko oikeasti näin.

Yrittäjämme pääsevät vastaamaan kyselyyn kunnan www-sivujen etusivulla olevan linkin kautta.

 

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä