Siirry sisältöön

Mediassa on viime päivinä noussut voimakkaasti esille Hankasalmen kunnan alueella toimivat taksiyrittäjät ja heidän käyttäytymisensä asiakkaita kohtaan. Keskustelu on muotoutunut hyvinkin värikkääksi ja siihen en lähde sen enempää kantaa ottamaan, kuin että hieman maltti varmasti olisi paikallaan reaktioissa, koska eivät lehtijutut ihan yhtä oikeaa kuvaa Hankasalmen palvelutilanteesta anna. Toisaalta en väitäkään että savua olisi ilman tulta, eli parannettavaakin palveluista löytyy.

Haluan kunnanjohtajana kuitenkin nostaa esille sen tärkeän asian, että Hankasalmella on paljon osaavia, kokeneita ja asiakkaita hyvin palvelevia taksiautoilijoita! Monelta osin voimme olla palveluun kunnassa erittäin tyytyväisiä.

Kuljettajien käytöstä koskeva kriittinen palaute ei kohdistu kaikkiin taksikuskeihimme. Osaltaan negatiiviseen palautteeseen ovat johtaneet myös muuttuneet kuljetusreitit koulukyydeissä ja siirtyminen yhteen tilausnumeroon vammaispalvelukyydeissä. Nämä muutokset ovat aiheuttaneet sen, että niin koululaisille kuin vammaispalvelujen piirissä oleville kyytejä tarjoavat useat eri kuljettajat, mikä on ollut suuri muutos aikaisempaan.

Pääosin koulukyytien laatuun ollaan kunnassa tyytyväisiä – tästä olen oppilaiden vanhempien ja rehtoreiden sekä koulunjohtajien kanssa käynyt suoria keskusteluja. Palautetta alkusyksyn jälkeen koulukyydeistä – jos unohdetaan reittiratkaisut ja kyytiajat – on kuljettajien käytöksestä johtuen tullut vain muutaman kerran. Kyytiajoista ja -kestoista on toki palautetta tullut enemmän, sitä en kiistä. Samoin joitakin palautteita on tullut siitä, että kuskien toivottaisiin ottavan paremmin huomioon oppilaiden turvallisuuteen ja kyytiin ehtimiseen liittyviä seikkoja.

Ja valitettavasti muutama käyttäytymiseenkin liittyvä palaute on yhä nyt loppuvuodesta tullut ja muutama epäasiallisen käyttäytymisen tilanne on tiedossamme ja niihin meidän tuleekin puuttua. Päivittäistä tai jatkuvasti toistuvaa ongelmatiikkaa ei sen sijaan kunnassa tiedossa ole.

Alkusyksystä palautetta siis tuli runsaammin. Syyskuussa pidimmekin siksi kunnan koolle kutsumana – (kyytikäyttäytymistä koskeneen adressin ja suoraan kuntaan tulleen palautteen pohjalta) - kehityspalaverin osan taksikuskeistamme kanssa ja tilanne koheni selkeästi. Helsingin Sanomien uutisessa keskiviikkona viitattiin tuon palaverin olleen marraskuussa, mutta syyskuussa siis jo heti koulukyytejä koskeneen adressin tultua tietoon kuntaan sen sisältöön tutustuttiin ja toimeen tartuttiin. Ja jo silloin sovittiin, että vuoden lopussa tarkastellaan uudelleen missä mennään.

Vammaispalvelulain mukaisista kyydeistä emme kuntaan ole suoraan juurikaan palautteita saaneet. Tai toki siitä, että tiettyä kuskia ei voi nyt tilata enää VPL-kyyteihin suoraan, niin siitä on palautetta tullut. Taksikuskien käytöksestä ei. Mutta nyt lehtijuttujen vuoksi, kun niissä on nimenomaan vammaispalvelukyydin ongelmia nostettu esille, selvitämme toki tätäkin. Itse asiassa jo muutama viikko sitten olin sopinut palaverin kehitysvammaisten omaisien ja läheisien kanssa tälle iltapäivälle ja pääsin jo iltapäivällä asiasta keskustelemaan.  

Huomenna kokoonnumme kaikkien taksikuskiemme kanssa palaveriin. Käymme siellä läpi viime päivien uutisoinnin aiheellisuutta ja mahdollisia syitä siihen. Mutta ennen kaikkea käymme läpi muutamia tapahtumia syksyn varrelta ja sovimme pelisäännöistä tulevaisuuteen. Kunta seuraa kyytien toteuttamistapoja ja puuttuu epäkohtiin kyllä. Mikäli keskustelut, neuvottelut ja sopimukset eivät johda hyvään lopputulokseen niin vasta sitten on muiden toimenpiteiden paikka. Niitäkin tarvittaessa tehdään.

Julkisuudessa emme tämän laajemmin lähde ostopalvelujen tuottajiemme (koulukuljetuksissa) tai vammaispalvelujemme kyytien toteuttajien kanssa tehtävää kehitystyötä ja kyytien laadun tarkkailua kuvaamaan. Se on valitettavaa, että syksyn kuluessa on edelleen muutaman kerran kuskien keskinäisiä riitoja käyty koulun pihalla – ja sellainen käyttäytyminen ei ole suotavaa. Kunnan (tilaajan) puutteellisesta viestinnästä johtuen on syntynyt yksi turha konfliktitilanne, mutta silloinkaan ei ole perusteltua, että alakoululaiset joutuvat tilanteen ratkomista seuraamaan. Näitä muun muassa käymme nyt yhdessä läpi samoin kuin kyytiturvallisuuteen liittyviä seikkoja.

Vain eri yrittäjien ja kaikkien kuskien mahdollisimman hyvällä yhteistyöllä saamme laajassa kunnassamme palvelut toteutumaan hyvin ja pääosin tämä onneksi toteutuu jo nyt. Epäkohtia, joita yhä joitain on ollut, käymme siis nyt läpi vielä kerran, Ja kunnankin on kannettava vastuunsa esimerkiksi tiedon kulkemisessa yrittäjille, jotta emme itse luo riitatilanteita turhaan.

Hankasalmella ei kuitenkaan taksikuskeja tarvitse pelätä – päinvastoin useimmat kuskimme ovat varmasti lupsakampia ja rennompia, kuin vaikkapa Helsingissä taksitolpalla konsanaan. Pienessä kunnassa myös epäkohdat tulevat tietoon ja niihin puututaan. Ja asioista myös avoimesti viestitään – mutta kaikkia osapuolia aina ainakin kunnan puolesta aidosti kuullen.

Lähdetään siitä, että tämän aika kovankin kohun seurauksena meillä on hyvällä yhteistyöllä asioihin tarttuen Hankasalmella entistä paremmat palvelut taksiliikenteenkin suhteen. Jo tällä hetkellä ne ovat pääsääntöisesti erittäin hyvät.