Lokakuun valtuustossa päätetään kunnan osallistumisesta Laajakaista kaikille -hankkeeseen ja siis siitä, hyväksyykö kunta Osuuskunta Kuuskaistan tekemän tarjouksen laajakaistan luomisesta Hankasalmelle.

Syyskuun lopulla järjestettiin päättäjien ja Osuuskunnan välinen informatiivinen seminaari ja asia on pikkuhiljaa valmistumassa päätöksentekoon.

Kunnallisvaalit ovat syksyn tärkein juttu koko Suomessa. Kunnissa päätetään, miten kansalaisten palvelut on järjestetty. Hankasalmen Sanomiin torstaina ilmestyneeseen kuntaliitteeseen kirjoitinkin perusteluja sille, miksi jokaisen kuntalaisen kannattaa tutustua ehdokkaisiin ja puolueisiin sekä heidän näkemyksiinsä. Kuntavaalit ovat keskeisin vaikuttamisen paikka Suomessa.

Kaikille kuntalaisille järjestettiin avoin keskustelutilaisuus kirkonkylän kaukolämpöasiasta keskiviikkona 22.8. Keskeisimmät esille nouseet asiat tilaisuudessa olivat seuraavat:

Tielinjaus on tärkeää saada lämpölaitokselle suoraan Keskustieltä melu- ja liikennehaittojen minimoimiseksi.

Lämpölaitoksen toteuttamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota laitoksen ulkonäköön ja maisemointiin

Lämmöntuotannon olisi perustuttava kotimaiseen uusiutuvaan polttoaineeseen – hakkeeseen, mikä on huomioitava kilpailuttamisessa huolella.

Itse verkoston luomisen ympäristöhaittoja kaivuutöiden yhteydessä on minimoitava mahdollisuuksien mukaan.

Kilpailutuksen jälkeen rakennuslupavaiheessa on tärkeää esitellä kuntalaisille hanketta ja sen etenemistä, sekä rakennussuunnitelmia.

Itse laitoksen piipunkorkeus on määriteltävä riittävän korkeaksi kilpailutuksen ehdoissa.