Siirry sisältöön

Kirjoitin taannoin kunnan tiedotusliitteen pääkirjoituksessa, ettei Hankasalmen kunta lepäile tätä alkuvuotta 2017 ja odota vain kunnallisvaaleja, vaan päämäärätietoisesti työtä tehdään tämä nykyisen jatketun valtuustoakauden loppuaikakin. Ja näin todella tapahtuu ja on tapahtunut.

Ensinnäkin kunnanhalllitus käsitteli eilen tilinpäätöksen, joka osoittaa vuodelta 2016 yli 1,5 miljoonaa euroa ylijäämää. Valtuustokauden kuluessa on vaikea taloustilanne vastuullisella päätöksenteolla käännetty kaikkien poliittisen ryhmiemme hyvällä yhteistyöllä hyvään kehityssuuntaan. Työtä on vielä jäljellä, mutta hyvä pohja on vahvan kunnan rakentamiselle nyt luotu.

 

Kunnan taloutta on pyritty tasapainottamaan ja siinä on myös hienosti onnistuttu pitkäjänteisellä työllä, jossa ei ole haeuttu kertavoittoja, vaan jokainen hallintokunta yhteistyöllä on mukana toimenpiteissä. Henkilöstön palkattomat vapaat (lopullinen vaikutus viime vuoden tulokseen noin 200 000 euroa), vanhuspalvelujen rakennemuutoksen kautta parantuneet palvelut ja kulujen lasku samanaikaisesti, sivistystoimen toimintojen tehostamiset, infran vastuullinen kunnossapito osoitettujen määrärahojen puitteissa - kaikki nämä esimerkiksi ovat johtaneet siihen, ettei toimintakate enää kohtuuttomasti kasva. Ei  kasva, vaikkemme omilla toimillamme kykene kovin nopeasti laskemaan suuria sosiaalipalvelujen menoja lastensuojelu- ja vammaispalveluissa, jotka meidän on kuitenkin vastuullisesti hoidettava.

Ja kun toimintamenojen haltuun saamisen kanssa samanaikaisesti valtionosuudet ja verotulot ovat kehittyneet yhteenlaskien meille suotuisasti, niin kahdessa vuodessa olemme kääntäneet taseessa olleen kolmen milljonan kertyneen alijäämän enää 900 000 euroon. Ja seuraavien kahden vuoden kuluessa sekin on tarkoitus kattaa pois. Lainakantamme on Keski-Suomen kuntiin verrattuna hyvin pieni ja samoin koko Suomen tasolla - tosin muilla kunnilla usein onkin aivan liikaa velkaa suhteessa niiden tulevaisuuden velan maksukykyyn. Me sen sijaan lainoistamme selviämme ja tarvittaessa pystymme vielä investointeihinkin lainaa ottamaan.

Suomen Kuvalehden uutinen Hankasalmenkin taloudesta ei siis ihan kaikkea kertonut, vaikka se turuilla ja toreilla onkin puhuttanut. Hieman kärjistäen voi verrata kuntataloutta yksityistalouteen ja todeta, että syytä on aina tarkastelussa katsoa kokonaiskuvaa. Se, jos yksityisihmisen kuukausipalkka ei meinaa riittää kuukausittaisiin menoihin, on tietysti huolestuttavaa ja jotain on tehtävä silloin, että se riittäisi. Sama on kunnan kohdalla. Vuotuisiin menoihin on vuotuisten tulojen riitettävä. Ja siihen Hankasalmi on pyrkinyt keinoja etsimään ja on löytänytkin.

Mutta isompi asia on kotitaloudenkin kohdalla se, paljonko sillä on velkaa suhteessa varallisuuteen ja tuloihin. Samoin on kunnan kohdalla ja talouden pohja on Hankasalmella sangen terve ja se esimerkiksi Suomen Kuvalehden uutisessa toimittajalta unohtui.   Tässä on teille liite siitä, miten Hankasalmi suhteutuu Keski-Suomen kuntien joukossa alustavien tilinpäätöstietojen mukaan. Katsokaa erityisesti viimeistä kalvoa, jossa on kuntakonsernin velkaatumisesta kuvaus.

Keski-Suomen kuntien alustavia tilinpäätöstietoja 2016

 

Vaikka talouden ja toimintojen yhteensovittamisessa on kunnassa onnistuttu nyt kaksi viime vuotta luomaan valoa tulevaisuuteen, niin samalla ei kuitenkaan ole jääty makamaan tyytyväisyyteen. Viimeksi tänä keväänä on vielä käynnistetty YT-prosessi Talon Palveluissa siivouspalvelujen tehostamisekseksi ja haettu uusilla mitoutuksilla - tarkoitukseen kehitettyä ohjelmistoa käyttäen - oikeaa kohdennusta, jolla tilat pysyvät kunnossa, mutta resurssimitoitus on tehokas. Eilen kunnanhallitus päätti nämä neuvottelut. Mitoituksen mukaiseen tulokseen päästiin, mutta hyvällä ja rakentavalla neuvottelulla myös siihen, ettei ketään tarvitse irtisanoa tai osa-aikaistaa. Luontaiset poistumat ja uudet työkohteet yms. seikat yhdistettiin ja saatii toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvä lopputulos aikaiseksi.

Ja vielä tänä keväänä saadaan sangen yksimielisesti hyväksyttyä kunnan hallintosääntökin. Siitäkin hallitus eilen teki esityksen kunnanvaltuustolle, joka sen kokouksessaan huhtikuun puolivälissä käsittelee. Kunnassa siis luodaan tulevaisuutta ja keskitytään valmisteluun ja päätöksentekoon, vaikka vaalitkin parhaillaan ovat päällä. Vaalit taas huomioidaan niin, että kunnan uuden strategia luominen on jätetty uudelle kunnanvaltuustolle. Vanha jättää sille siihen vain omat ideansa pohjaksi.Uuden valtuuston on pohdittava omat tavoitteensa ja visionsa ja sitten niitä aletaan toteuttaa.

Tässä vielä tiedote eilisen kunnanhallituksen päätöksistä, koska kolme sangen merkittävää asiaa oli päätöksenteossa esillä.

tiedote 30.3. kunnanhallitus

 

ps. Ja kuntahan ei ole elinvoimakunta hallintosäännöllä tai positiiviselle tilinpäätöksellä, vaan hyvä arki vaatii tapahtumia ja elämää - sitäkin Hankasalmella on - siitä hienoja esimerkkejä kunnan facebook-sivuilla, käy tutustumassa

Kunnan facebook-sivuille pääset tästä