Siirry sisältöön

Hankasalmen kunnan tehtävä (missio)

Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja harrastaa

Hankasalmen kunnan tavoite (visio)

Hankasalmi on hyvän arjen kunta

 Arvot, joilla tehtäväämme toteutamme ja tavoitteeseemme pyrimme

 • Yhteisöllisyys
 • Yhteistyökykyisyys
 • Vastuullisuus
 • Osallisuus
 • Yrittäjyys

 Päämäärät, joiden kautta arvomme ja tavoitteemme toteutuvat

 • Kunnan päätöksentekijät ja työntekijät ovat kiinnostuneita kuntalaisten ja kunnan sidosryhmien mielipiteistä ja ottavat ne huomioon.
 • Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyillä palveluilla on turvattu kuntalaisten hyvinvointi.
 • Maaseutumaisen Hankasalmen päätöksillä on edistetty kestävää kehitystä kuntalaisten tarpeista lähtien.
 • Hankasalmella päätösten vaikutukset kuntalaisiin ja yrityksiin on arvioitu valmistelussa.
 • Hyvinvoivat ja osaavat työntekijät turvaavat palvelujen vaikuttavuuden ja mahdollisuuden kunnan kehittämiseen.
 • Hankasalmi haluaa palvelutuotannossaan kuulla herkällä korvalla täällä asuvien ja tänne muuttavien tarpeita sekä odotuksia ja kehittyä siltä pohjalta kohti tulevaisuutta.