Kuntalaki ja säännöt osioon päivitetään sääntöihin, lakeihin ja kunnanvaltuuston tai -hallituksen päätöksistä tehtyihin valituksiin liittyvää materiaalia.

Samoin tänne on koottu eri vastuualueiden päätösvallan siirrot ja kunnan hallintoon liittyvää tietoa. Kokouskäytännöstä on myös selkeä koonti samoin kuin vaikka esteellisyyksistä. Aika ajoin kannattaa jokaisen muistuttaa itselleen mieleen näitä asioita ja tässä on siihen hyvä koottu tietopankki.

 

Ja kaikkein oleellisinta on tietysti muistaa kunnan voimassa oleva kuntastrategia:

 

Hankasalmen kunnan strategia 2010-2014