Aihe:   Lausuntopyynnöt ja ilmoitus hakemuksen tiedoksiannosta asiassa dnro: LSSAVI/18422/2019 
   
Hakija: Versowood Oy
   
Dnro: LSSAVI/18422/2019
   
Asia: Versowood Oy:n Hankasalmen sahan ympäristöluvan muuttaminen, Hankasalmi

 

Ilmoitus kuulutuksesta (pdf)

Lausuntopyyntö (pdf)