Versowood Oy hakee ympäristölupaa asfalttimurskeen hyödyntämiselle kenttärakenteessa Hankasalmen yksikössä.  Hakijan yhteystiedot ovat Versowood Oy, Hankasalmen yksikkö, Ratakatu 1 A, 41500 Hankasalmi as.  Yhteyshenkilö on Saija Arola, p. 050 326 1617.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa 27.4.-28.5.2015. Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus esittää kirjallinen muistutus asiasta, ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallinen mielipide asiasta.  Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 28.5.2015 klo 16.15 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

 

Liite 8B: Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä

 

Hankasalmella 27.4.2015

 

Hankasalmen kunta Rakennus- ja valvontalautakunta

 

Hankasalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt 13.03.2014 Kuuhankaveden ja Hankaveden  rantayleiskaavan muutosehdotuksen Harjula Rn:o 1:44 nimisen tilan osalta

Kaavamuutos on saanut lainvoiman.

HANKASALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Destia Oy on jättänyt Hankasalmen kunnalle maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen, joka koskee Kynsiveden kylän Sikavuoren Kallioalueen (RN:o 14:36) tilalla suoritettavaa kalliokiviainesten ottamista. Lupaa haetaan 10 vuodeksi noin 25 000 m3ktr ottamismäärälle.  Alueelta on otettu kiviaineksia aikaisemminkin.

Kuulutus on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kunnanvirastolla ympäristötoimistossa 20.4.-20.5.2015 välisenä aikana, osoitteessa Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Niillä, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin toiminta saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus ilmoittaa kirjallinen mielipiteensä asiasta 20.5.2015 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.

Hankasalmella 20.4.2015

Hankasalmen kunta Rakennus- ja valvontalautakunta

 

Vanhuspalvelulain mukaisten odotusaikojen seurantataulukko (pdf)

 

Ossi Sipinen hakee ympäristölupaa lypsykarjanavetan laajentamiselle Hankasalmen kunnan Niemisjärven kylän Mustakorven tilalla (RN:o 1:156).  Lehmien (48 paikkaa) lanta varastoidaan olemassa olevissa lietelantaloissa.  Hiehoja ja nuorkarjaa varten rakennetaan uusi kuivalantala.  Hakijan osoite on Niementie 287, 41490 Niemisjärvi.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa 16.4.-18.5.2015. Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus esittää kirjallinen muistutus asiasta, ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallinen mielipide asiasta.  Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 18.5.2015 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Hankasalmella 16.4.2015

Hankasalmen kunta Rakennus- ja valvontalautakunta

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus:

Timpan Grillikioski ky/ Ruokoniemi camping Timo Koivuniemi on jättänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.  Ilmoitus koskee kirkonkylällä Ruokoniemen leirintäalueen kahvilassa ja ranta-alueella järjestettäviä karaokeiltoja ja livemusiikki- tai bändi-iltoja 30.4.-19.9.2015. Karaokeiltoja järjestetään kahvilassa perjantai- tai lauantai-iltaisin klo 20.00-24.00.  Lauantaina 12.6.2015 karaoketilaisuus kestää klo 1.30 asti.  Ulkona järjestettäviä elävän musiikin tilaisuuksia on noin kerran kuussa.

Asiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa. Niillä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on tilaisuus esittää kirjallinen mielipide asiasta 24.4.2015 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio (p. 014 2671 319).

Hankasalmella 7.4.2015

Hankasalmen kunta Rakennus- ja valvontalautakunta