Kihveli Soikoon ry on jättänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.  Ilmoitus koskee Kihveli soikoon ry:n järjestämää festivaalia 15.-19.7.2015 Hankasalmen asemalla asema-alueella, makasiinirakennuksessa ja Kihvelinavetassa.  Makasiinirakennuksessa järjestetään ohjelmaa lisäksi satunnaisina päivinä heinäkuussa.    

Asiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa. Niillä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on tilaisuus esittää kirjallinen mielipide asiasta 1.7.2015 klo 15 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio (p. 014 2671 319) tai rakennustarkastaja Pekka Veijalainen (p. 014 2671 264).

Hankasalmella 17.6.2015

Hankasalmen kunta Rakennus- ja valvontalautakunta

Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee Hangan lavalla 12.6. – 14.8.2015 järjestettäviä tanssi-iltoja.  Tansseja järjestetään perjantaisin klo 21.00 - 1.30 ja myös tiistaisin 30.6. – 28.7. klo 20.00 – 00.30. Tanssi-iltaisin järjestetään karaokea klo 20.00 – 1.30.  Päätös on nähtävillä kunnanvirastolla ympäristötoimistossa, osoitteessa Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Päätöksen antopäivä on 17.6.2015.  Oikeus valittaa päätöksestä on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valituskirjelmä toimitetaan viimeistään 17.7.2015 osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.

Hankasalmella 16.6.2015

Hankasalmen kunta Rakennus- ja valvontalautakunta

Hankasalmen kunnan Infrapalvelut hakee ympäristölupaa puhtaiden maa-ainesten läjitykselle Hankasalmen asemalla osoitteessa Verstastie 7.  Alue toimii myös asfalttijätteen välivarastona, ja asfalttia murskataan alueella syksyisin.  Hakijan yhteystiedot ovat Hankasalmen kunta, Infrapalvelut, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.  Yhteyshenkilö on Reijo Pokela, p. 014 2671 229.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa 9.6. – 9.7.2015. Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319 tai rakennustarkastaja Pekka Veijalainen, puh, 014 2671 264.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus esittää kirjallinen muistutus asiasta, ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallinen mielipide asiasta.  Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 9.7.2015 klo 15 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

 

Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä (pdf)


Hankasalmella 9.6.2015


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

 

Teemme torialueen muutostöiden yhteydessä alueen palopostien saneerauksen. Työstä aiheutuu katkos vedenjakeluun Valkolanpellolla  ja Riukulantien varren liikekiinteistöissä. Vedenjakelu keskeytyy  kello 16.00 ja työn arvioitu valmistuminen on kello 20.00. Työ saattaa valmistua arvioitua aikaisemmin.

Reijo Pokela

Tekninen päällikkö

Hankasalmen kunta

email Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

gsm 0505766923

puh 014- 2671229

Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunta on myöntänyt ympäristönsuojelulain mukaisen luvan asfalttimurskeen hyödyntämiselle kenttärakenteessa Versowood Oy:n Hankasalmen yksikössä.  Päätöksen antopäivä on 9.6.2015.

Päätös on nähtävänä valitusaikana kunnanvirastolla ympäristötoimiston ilmoitustaululla, osoitteessa Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Päätöksestä on valitusoikeus asianosaisella, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.  Valitusaika päättyy 9.7.2015.

Hankasalmella 8.6.2015

Hankasalmen kunta Rakennus- ja valvontalautakunta

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Aseman koululla, maanantaina 8.6.2015 klo 18.00, os. Kuuhankavedentie 39

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:

§ 12 Vuodelta 2014 laadittavan arviointikertomuksen hyväksyminen

§ 13 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

§ 14 Henkiöstökertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

§ 15 Vuoden 2015 talousarvion metsätilojen myyntitulojen tuloarvion siirto kunnanhallituksen vastuualueelta ympäristölautakunnan vastuualueelle

§ 16 Armisveden ja ympäristön rantayleiskaavan muutos

§ 17 Kivimäki II kiinteistön myynti

§ 18 Uuden työpajatoiminnan käynnistäminen Hankasalmella

§ 19 Johdannaisyleissopimus Pohjola Pankki Oyj

§ 20 Yhteistoimintaneuvottelujen päättäminen sairaalassa hoito- ja hoivapalvelujen sekä niiden tukipalvelujen piirissä työskentelevän henkilöstön suhteen   

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa 11.6.2015.

 

Hankasalmella 4.6.2015

Esko Repo
kunnanvaltuuston puheenjohtaja