Hilkantielle kulku vain Hankamäentien kautta 1.6.2015 alkaen. Peruskorjaamme kadun runkoa Riukulantien puoleisessa päässä ja liitämme kadun torialueeseen .

Lisätietoja

Reijo Pokela

Tekninen päällikkö

Hankasalmen kunta

email Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

gsm 0505766923

puh 014- 2671229

ViihdeNikkarit Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.  Ilmoitus koskee Hangan lavalla 12.6. – 14.8.2015 järjestettäviä tanssi-iltoja.  Tansseja järjestetään perjantaisin klo 21.00 - 1.30 ja tiistaisin 30.6. – 28.7. klo 20.00 – 00.30.   

Asiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa. Niillä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on tilaisuus esittää kirjallinen mielipide asiasta 10.6.2015 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio (p. 014 2671 319).

 

Hankasalmella 21.5.2015

 

Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

 

KUULUTUS

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Revontulessa Revontulentie 1, maanantaina 25.5.2015  klo 16.30

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraava asia:

§ 11 Revontulen kaavamuutos

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa 28.5.2015.

 

Hankasalmella 21.5.2015

 

Esko Repo            

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee Hankasalmen asemalla 25.5. – 26.6.2015 tehtäviä ratatöitä.  Töitä tehdään yleensä klo 7 – 18. välisenä aikana, mutta 6.6. ja 7.6. töitä tehdään klo 2 – 14.  Työkoneet aiheuttavat melua.  Päätöksen antopäivä on 21.5.2015.

Oikeus valittaa päätöksestä on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valituskirjelmä toimitetaan viimeistään 22.6.2015 osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.

 

Hankasalmella 20.5.2015

 

Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta
Keskustie 41
41520 Hankasalmi

 

Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee Hankasalmen leirikeskuksessa (Hankasalmentie 396) järjestettäviä Juhannusseuroja 19. ja 20.6.2015.  Päätökseen voi tutustua kunnanvirastolla ympäristötoimistossa.

Oikeus valittaa päätöksestä on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Päätöksen antopäivä on 20.5.2015.  Valituskirjelmä toimitetaan viimeistään 22.6.2015 osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.

Hankasalmella 19.5.2015

Hankasalmen kunta Rakennus- ja valvontalautakunta Keskustie 41 41520 Hankasalmi

Hankasalmen kunta vuokraa

VENEPAIKAT

seuraavasti. Vuonna 2014 venepaikan vuokranneille on lähetetty venepaikkamaksulomakkeet, jotka on maksettava viimeistään 31.05.2015 säilyttääkseen venepaikkaoikeutensa 2015.

Venepaikkamaksu laituri- ja venepaikoissa vuodelle 2015 on kelluvalta veneeltä 60,48 € + arvonlisävero 24 % eli yhteensä 75,00 € ja soutuveneeltä 20,16 € + arvonlisävero 24 % eli yhteensä 25,00 €.

Vapaita venepaikkoja voi tiedustella ympäristötoimistosta.

Veneiden pito muualla rakennuskaava-alueella kunnan omistamilla ranta-alueilla kuin veneiden pitoon osoitetuissa paikoissa on kielletty.

Hankasalmi 13.5.2015 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA