Mikonlammen  alkalisointialtaiden kalkkikivirouhe vaihdetaan vesihuoltoon erikoistuneen urakoitsijan toimesta viikolla 20. Työ ei aiheuta katkoja vedenjakeluun.

Lisätiedot

Reijo Pokela

Tekninen päällikkö

Hankasalmen kunta

email Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

gsm 0505766923

puh 014- 2671229

 

Kunnanvirasto on suljettuna 15.5.2015.

 

 

Asemakaavan muutos koskee Hankasalmen kirkonkylän asemakaava-alueen  korttelin  14 tontteja 5 ja 6, sekä korttelin 129 tonttia 5, lähivirkistys ja puistoalueita ja katualuetta.

Kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävillä  07.05 - 15.06.2015 välisellä ajalla Hankasalmen kunnanvirastossa, osoitteessa Keskustie 41, 41520 Hankasalmi sekä kunnan nettisivuilla osoitteessa www.hankasalmi.fi

Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. Kirjalliset muistutukset tulee osoittaa Hankasalmen kunnanhallitukselle ja toimittaa kuntaan osoitteella Keskustie 41, 41520 Hankasalmi viimeistään  16.06.2015.

Lisätietoja asemakaavan muutoksesta antaa tekninen päällikkö Reijo Pokela puh.  0505766923 

HANKASALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Kaavakartta

Kaavaselostus ehdotus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Meluntarkastelu

Yleissuunnitelma

Taajamakuvallinen tarkastelu

Seurantalomake

Vastineet lausuntoihin

 

 

Hankasalmen kunta järjestää vaarallisten jätteiden keräilyn koti- ja maatalouksille.

Keräysautot kiertävät seuraavan aikataulun mukaisesti:

 

Perjantai 22.5.:

NIEMISJÄRVI  Jaanan kaupan piha   08.30-10.00

ASEMA    Salen pysäköintialue   10.30-12.00

KANKAINEN   Liikennekeidas Jari-Pekka  12.30-13.45

KIRKONKYLÄ  tori      14.15-15.30

 

Lauantai 23.5.:

KÄRKKÄÄLÄ   jätepiste     08.30-09.30

RISTIMÄKI   koulun levike    10.00-11.00

HAVUSALMI   ent. kaupan piha    11.30-12.30

SÄKINMÄKI   P-paikka Säkinmäentie 870  13.00-14.00

VENEKOSKI   ent. koulun piha    14.30-15.15

 

Keräysautoihin otetaan vastaan mm: Akkuja, loisteputkia, energiansäästölamppuja, elohopeamittareita, jäteöljyä, öljyn suodattimia ja muita öljyisiä jätteitä, torjunta- ja peittausaineita, puunsuoja-aineita, maaleja, lakkoja, hartseja, liuottimia, liimoja, happoja, emäksiä ja lääkkeitä.

Eri jätelaadut on pidettävä ehdottomasti erillään toisistaan. Keräyspisteisiin saa viedä jätettä vain mainittuina aikoina. Yli 400 l:n jäteöljyerät noudetaan suoraan tuottajilta ennakkotilausten mukaan (puh. 010 7551 625, Ekokem Oy).

Hankasalmen kunta    Ympäristöpalvelut   Keskustie 41    41520 Hankasalmi

Torialueen muutostyöt

Torialueen muutostyöt aloitetaan 4.5.2015 nykyisen torialueen ylälaidasta Hilkantien kulmauksesta. Urakoitsija rajaa alkuvaiheessa noin puolet torista työmaa-aidalla. Torimyyntipisteiden käyttöön jää tässä vaiheessa alueen Keskustien puoleinen osa.

Reijo Pokela

Tekninen päällikkö
Hankasalmen kunta
puh. 0142671229

KUULUTUS

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISEN ILMOITUKSEN JOHDOSTA: LEIRINTÄALUEEN KAHVILAN MUSIIKILLISET ILLAT 2015

Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee kirkonkylällä Ruokoniemen leirintäalueen kahvilassa ja ranta-alueella järjestettäviä musiikillisia iltoja 30.4. – 19.9.2015 välisenä aikana. Karaoke-iltoja järjestetään kahvilassa perjantai- tai lauantai-iltaisin klo 20.00-24.00.  Bändi-iltoja järjestetään noin kerran kuukaudessa.  Päätöksen antopäivä on 30.4.2015.

Oikeus valittaa päätöksestä on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valituskirjelmä toimitetaan viimeistään 1.6.2015 osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.

Hankasalmella 29.4.2015

Hankasalmen kunta Rakennus- ja valvontalautakunta Keskustie 41 41520 Hankasalmi