Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee Hankasalmen leirikeskuksessa (Hankasalmentie 396) järjestettäviä Juhannusseuroja 19. ja 20.6.2015.  Päätökseen voi tutustua kunnanvirastolla ympäristötoimistossa.

Oikeus valittaa päätöksestä on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Päätöksen antopäivä on 20.5.2015.  Valituskirjelmä toimitetaan viimeistään 22.6.2015 osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.

Hankasalmella 19.5.2015

Hankasalmen kunta Rakennus- ja valvontalautakunta Keskustie 41 41520 Hankasalmi

Hankasalmen kunta vuokraa

VENEPAIKAT

seuraavasti. Vuonna 2014 venepaikan vuokranneille on lähetetty venepaikkamaksulomakkeet, jotka on maksettava viimeistään 31.05.2015 säilyttääkseen venepaikkaoikeutensa 2015.

Venepaikkamaksu laituri- ja venepaikoissa vuodelle 2015 on kelluvalta veneeltä 60,48 € + arvonlisävero 24 % eli yhteensä 75,00 € ja soutuveneeltä 20,16 € + arvonlisävero 24 % eli yhteensä 25,00 €.

Vapaita venepaikkoja voi tiedustella ympäristötoimistosta.

Veneiden pito muualla rakennuskaava-alueella kunnan omistamilla ranta-alueilla kuin veneiden pitoon osoitetuissa paikoissa on kielletty.

Hankasalmi 13.5.2015 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Mikonlammen  alkalisointialtaiden kalkkikivirouhe vaihdetaan vesihuoltoon erikoistuneen urakoitsijan toimesta viikolla 20. Työ ei aiheuta katkoja vedenjakeluun.

Lisätiedot

Reijo Pokela

Tekninen päällikkö

Hankasalmen kunta

email Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

gsm 0505766923

puh 014- 2671229

 

Kunnanvirasto on suljettuna 15.5.2015.

 

 

Asemakaavan muutos koskee Hankasalmen kirkonkylän asemakaava-alueen  korttelin  14 tontteja 5 ja 6, sekä korttelin 129 tonttia 5, lähivirkistys ja puistoalueita ja katualuetta.

Kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävillä  07.05 - 15.06.2015 välisellä ajalla Hankasalmen kunnanvirastossa, osoitteessa Keskustie 41, 41520 Hankasalmi sekä kunnan nettisivuilla osoitteessa www.hankasalmi.fi

Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. Kirjalliset muistutukset tulee osoittaa Hankasalmen kunnanhallitukselle ja toimittaa kuntaan osoitteella Keskustie 41, 41520 Hankasalmi viimeistään  16.06.2015.

Lisätietoja asemakaavan muutoksesta antaa tekninen päällikkö Reijo Pokela puh.  0505766923 

HANKASALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Kaavakartta

Kaavaselostus ehdotus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Meluntarkastelu

Yleissuunnitelma

Taajamakuvallinen tarkastelu

Seurantalomake

Vastineet lausuntoihin

 

 

Hankasalmen kunta järjestää vaarallisten jätteiden keräilyn koti- ja maatalouksille.

Keräysautot kiertävät seuraavan aikataulun mukaisesti:

 

Perjantai 22.5.:

NIEMISJÄRVI  Jaanan kaupan piha   08.30-10.00

ASEMA    Salen pysäköintialue   10.30-12.00

KANKAINEN   Liikennekeidas Jari-Pekka  12.30-13.45

KIRKONKYLÄ  tori      14.15-15.30

 

Lauantai 23.5.:

KÄRKKÄÄLÄ   jätepiste     08.30-09.30

RISTIMÄKI   koulun levike    10.00-11.00

HAVUSALMI   ent. kaupan piha    11.30-12.30

SÄKINMÄKI   P-paikka Säkinmäentie 870  13.00-14.00

VENEKOSKI   ent. koulun piha    14.30-15.15

 

Keräysautoihin otetaan vastaan mm: Akkuja, loisteputkia, energiansäästölamppuja, elohopeamittareita, jäteöljyä, öljyn suodattimia ja muita öljyisiä jätteitä, torjunta- ja peittausaineita, puunsuoja-aineita, maaleja, lakkoja, hartseja, liuottimia, liimoja, happoja, emäksiä ja lääkkeitä.

Eri jätelaadut on pidettävä ehdottomasti erillään toisistaan. Keräyspisteisiin saa viedä jätettä vain mainittuina aikoina. Yli 400 l:n jäteöljyerät noudetaan suoraan tuottajilta ennakkotilausten mukaan (puh. 010 7551 625, Ekokem Oy).

Hankasalmen kunta    Ympäristöpalvelut   Keskustie 41    41520 Hankasalmi