Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunta on myöntänyt ympäristönsuojelulain mukaisen luvan puhtaiden maa-ainesten läjitykselle Hankasalmen asemalla osoitteessa Verstastie 7.  Alue toimii myös asfalttijätteen välivarastona, ja asfalttia murskataan alueella syksyisin.  Päätöksen antopäivä on 13.10.2015.

Päätös on nähtävänä valitusaikana kunnanvirastolla ympäristötoimiston ilmoitustaululla, osoitteessa Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Päätöksestä on valitusoikeus asianosaisella, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.  Valitusaika päättyy 12.11.2015.

Hankasalmella 12.10.2015

Hankasalmen kunta Rakennus- ja valvontalautakunta

KATUVALOJA POLTETAAN PÄIVÄLLÄKIN RIKKONAISTEN LAMPPUJEN TARKASTAMISEKSI.

TARKASTUS KESTÄÄ 4.10.2015 SAAKKA.

 

KARI KOMONEN

KIINTEISTÖJOHTAJA

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Kuuhankaveden koulun ruokalassa, os. Kirkkotie 3 B, keskiviikkona 7.10.2015 klo 18.00,

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:

§ 25 Hankasalmen kunnan ja kunnanjohtajan välisen johtajasopimuksen päivittäminen

§ 26 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös koskien valituksia kunnanvaltuuston päätöksestä 3.11.2014 § 30, Ristimäen vesiosuuskunnan toiminta-alueen muuttaminen

§ 27 Konneensuo nimisen tilan myynti

§ 28 Kivioja nimisen tilan myynti

§ 29 Mertaniemi ja Niittylä nimisten metsätilojen myynti

§ 30 Vapautuksen myöntäminen Sirpa Mustoselle luottamushenkilötehtävän hoidosta

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa 12.10.2015.

Hankasalmella 1.102015

            Esko Repo             kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

KERÄYSAIKA: ma 21.9.- su 4.10.2015

 

Romutalkoot 2015 Info (pdf)

 

 

Kaavateiden talvikunnossapidon tarjoukset pyydetään Hankasalmen Aseman ja Niemisjärven osalta. Kaavateiden pituus on Asemalla noin 6.7 km ja Niemisjärvellä noin 5 km.

Kiinteistöjen pihojen talvikunnossapito  hoidetaan kaikissa kunnan kolmessa taajamassa. Kaavateiden ja pihojen osalta hoidetaan myös liukkaudentorjunta.

Tarjouksia voi jättää vain pihojen tai vaihtoehtoisesti van kaavateiden osalta. Tarjouksista tulee ilmetä, mitä kohdetta tai mitä taajamaa tarjous koskee.

Tarjoukset pyydetään toimittamaan 05.10.2015 kello 15.00  mennessä Hankasalmen kunnan ympäristötoimeen osoitteeseen Keskustie 41 41520 HANKASALMI.

Kuoreen merkki auraustarjoukset.

Auraustarjous lomakkeen voi tulostaa kunnan internet-sivuilta tai sen voi  noutaa Hankasalmen kunnanvirastolta, os. Keskustie 41 Hankasalmi.

Auraustarjouslomake (excel)  

Auraustarjouslomake (pdf)

Lisätietoja kaavateiden aurauksesta antaa  tekninen päällikkö Reijo Pokela puh. 050 5766923 ja kiinteistöjen pihojen aurauksesta kiinteistönhoitaja Hannu Häkkinen puh.  014 2671915

 

Hankasalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt 25.05.2015 Revontulen ranta-asemakaavan muutoksen Revontulen lomakeskuksen alueella. Kaavamuutos on saanut lainvoiman.

HANKASALMEN KUNTA

Kunnanhallitus