Hankasalmen kunta on jättänyt torialueen muutostöiden tekemistä varten toimenpidelupahakemuksen.

Torialue sijoittuu Hankasalmen kunnan Hankaveden kylässä Sivula RN:o 4:23, Nisula 4:24, Lisä-maa 4:56 kiinteistölle ja osalle Riukulanpelto 37:11. Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Riukulantie 2-4 Hankasalmi.

Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävissä rakennusvalvonnassa ma-pe 9.00-15.00 Hankasalmen kunnanvirastolla aukioloaikana.

Mahdolliset kirjalliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään keskiviikkona 8.4.2015 klo. 15.00 mennessä rakennusvalvontaviranomaiselle osoitteeseen Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

 

Hankasalmella 1.4.2015

 

HANKASALMEN KUNTA
Rakennusvalvontaviranomainen

 

 

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla Kirkkotie 3, maanantaina 30.3.2015  klo 18.00

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:

§ 4 Hankasalmen kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

§ 5 Vuodelta 2013 laaditun arviointikertomuksen havaintoihin annettavat selvitykset

§ 6 Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys

§ 7 Kivimäki II kiinteistön myynti

§ 8 Keski-Suomen maakunnallinen turvallisuussuunnitelma

§ 9 Takausvastuun päättyminen Kiinteistö Oy Hankasalmen Hakan Pohjola Pankin luotolle

10 § Kiinteistö Oy Hankasalmen Hakan lainan takaaminen 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa 2.4.2015 klo 9-14.

 

Hankasalmella 26.3.2015

Esko Repo             kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina  19.4.2015

 

HANKASALMEN KUNNAN ÄÄNESTYSPAIKAT

 

Äänestysalue  Äänestyspaikka  Osoite 
     
 001   Asema  Aseman koulu  Kuuhankavedentie 39
 002   Kirkonkylä  Monitoimitalo  Kirkkotie 3
 003   Niemisjärvi  Niemisjärven koulu  Koulumäentie 1

     

Äänestyspaikat ovat avoinna  klo  9.00-20.00

 

Ennakkoäänestys kotimaassa 8.-14.4.2015

 

HANKASALMEN KUNNAN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA  AJAT

 

Paikka  Osoite  Aukioloaika   
       
Pääkirjasto

Rantakalliontie 3
41520 Hankasalmi

ke-pe 08.-10.4.2015
la-su 11.-12.4.2015
ma-ti 13.-14.4.2015

klo   10-17
klo   10-14
klo   10-17

       
Aseman kirjasto

Kuuhankavedentie 39
41500 Hankasalmi as.

ma-ti 13.-14.4.2015 klo   10-17
       

                                                                                                 

Aseman kirjasto on suljettu kirjastopalvelujen osalta 13.-14.4.2015.

 

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tulee tehdä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 7.4.2015 ennen klo 16.00.

Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti ositteella: Hankasalmen kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi, sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimitse 014 267 1213.

 

Ennakkoäänestys laitoksissa

Kunnan vaalitoimikunta tiedottaa erikseen ennakkoäänestyksestä kunnan alueella olevissa laitoksissa.

 

Henkilöllisyyden selvittäminen

Vaalilain mukaan sekä ennakkoäänestäjän että vaalipäivänä äänestävän on esitettävä vaalitoimitsijalle/vaalilautakunnalle selvitys henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden selvittämiseen käy poliisiviranomaisen antama henkilötodistus, kuvallinen Kela-kortti, ajokortti tai passi.

 

Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti

Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortin niille äänioikeutetuille  joiden osoite on tiedossa, viimeistään  26.3.2015. Äänestää voi siinä äänestyspaikassa joka on merkitty ilmoituskorttiin. Äänioikeusrekisteri on nähtävänä maistraatissa 9.3.2015 lukien. Jos merkintä äänioikeusrekisterissä on virheellinen, voi äänioikeusrekisteriä koskevan oikaisuvaatimuksen tehdä maistraatille viimeistään 7.4.2015 ennen klo 16.00.

 

Hankasalmella  

Keskusvaalilautakunta

Hankasalmen kunnan vanhuspalveluissa on haettavana Palvelutalo Kotirannan palveluvastaavan virka 8.4.2015 klo 15.00 mennessä. Hakemukset toimitetaan sähköisesti (www.kuntarekry.fi). Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon. Työ alkaa 1.6.2015.

Tehostetun palveluasumisen yksikkö 20-paikkainen Kotiranta on valmistunut heinäkuussa 2014. Palveluvastaava toimii palvelutalon henkilöstön lähiesimiehenä ja osallistuu hoito- ja hoivatyöhön tarpeen mukaan. Palveluvastaava tukee kuntouttavan työotteen edistämistä ja tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä vastaa asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisestä. Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä innostaa ja motivoida työyhteisöä kodinomaisen ympäristön ja ilmapiirin luomisessa.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. Riittävällä johtamistaidolla tarkoitetaan tutkintoon sisältyvää tai sen lisäksi suoritettua johtamiskoulutusta tai käytännön kokemusta. Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä ja työkokemus ikäihmisten palveluista katsotaan eduksi. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan. Virassa on neljän kuukauden koeaika.

Perusturvalautakunta

 

Lupapalveluauto Hankasalmella (kunnantalon edustalla) joka kuukauden ensimmäisen parillisen viikon perjantaina klo 9.15-11.30 ja 12.30-15.00.

 

Ajanvaraus arkisin klo 9 - 12 numerosta 0295 414 801 tai www.poliisi.fi/ajanvaraus.