Hankamäentiellä tehdään kadunrakennustyötä Hilkantien ja Amiraalintien välisellä osuudella.

Liikenne Hankamäkeen Riukulantien ja Amiraalintien kautta.


Reijo Pokela

Tekninen päällikkö

Hankasalmen kunta

email Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

gsm 0505766923

puh 014- 2671229

Rakennustarkastaja on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee Hankasalmen asemankylällä järjestettävää Kihveli Soikoon tapahtumaa heinäkuun 2015 aikana.  Varsinainen festivaali järjestetään 15.-19.7.2015.  Päätökseen voi tutustua kunnanvirastolla ympäristötoimistossa.

Oikeus valittaa päätöksestä on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Päätöksen antopäivä on 3.7.2015.  Valituskirjelmä toimitetaan 3.8.2015 mennessä osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.

 

Hankasalmella 2.7.2015

Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

 

Paavo Hänninen on jättänyt Hankasalmen kunnalle maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen, joka koskee Armisveden kylän Kiviniemen (RN:o 1:107) tilalla suoritettavaa maa-ainesten ottamista.  Lupaa haetaan 10 vuodeksi 20.000 m3 ottamismäärälle.  Otettava aines on pääasiassa silttiä, savea ja hiekkaa. 

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävänä kunnanvirastolla ympäristötoimistossa, osoite Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus esittää kirjallinen muistutus asiasta, ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallinen mielipide asiasta.  Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 20.7.2015 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319 tai rakennustarkastaja Pekka Veijalainen, puh. 014 2671 264.

Hankasalmella 18.6.2015

Hankasalmen kunta Rakennus- ja valvontalautakunta

Hankasalmen kunnanvirasto (myös puhelinvaihde)  pidetään suljettuna

  29.6.-12.7.2015 välisen ajan

 Kiireellisiä asioita varten on järjestetty seuraavat palvelut:

Sosiaalipalvelut, päivystysnumero kiireellisen sosiaalityön ja lastensuojelun asioissa on klo 9 – 15

  puh. 014 2671 224

Lomituspalvelut, päivystysnumerot ovat klo 9 – 15

  puh. 014 2671 212   puh. 014 2671 961   puh. 014 2671 962

Ympäristötoimi,  päivystysnumerot ovat

 teknisissä vika-asioissa   puh. 014 2671 952  rakennusvalvonnassa      puh. 014 2671 264

Päiväkotien päivystys

Metsätähden päiväkoti päivystää ajalla 6.7. – 2.8.2015

Sillankorvan ja Sinisiiven päiväkodit ovat kiinni ajalla               6.7. – 2.8.2015

Kunnan viralliset kuulutukset on nähtävänä pääkirjastossa kirjaston aukioloaikana os. Rantakalliontie 3, 41520 Hankasalmi

KUNNANHALLITUS

Kihveli Soikoon ry on jättänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.  Ilmoitus koskee Kihveli soikoon ry:n järjestämää festivaalia 15.-19.7.2015 Hankasalmen asemalla asema-alueella, makasiinirakennuksessa ja Kihvelinavetassa.  Makasiinirakennuksessa järjestetään ohjelmaa lisäksi satunnaisina päivinä heinäkuussa.    

Asiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa. Niillä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on tilaisuus esittää kirjallinen mielipide asiasta 1.7.2015 klo 15 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio (p. 014 2671 319) tai rakennustarkastaja Pekka Veijalainen (p. 014 2671 264).

Hankasalmella 17.6.2015

Hankasalmen kunta Rakennus- ja valvontalautakunta

Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee Hangan lavalla 12.6. – 14.8.2015 järjestettäviä tanssi-iltoja.  Tansseja järjestetään perjantaisin klo 21.00 - 1.30 ja myös tiistaisin 30.6. – 28.7. klo 20.00 – 00.30. Tanssi-iltaisin järjestetään karaokea klo 20.00 – 1.30.  Päätös on nähtävillä kunnanvirastolla ympäristötoimistossa, osoitteessa Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Päätöksen antopäivä on 17.6.2015.  Oikeus valittaa päätöksestä on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valituskirjelmä toimitetaan viimeistään 17.7.2015 osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.

Hankasalmella 16.6.2015

Hankasalmen kunta Rakennus- ja valvontalautakunta