Asennamme uusia valaisinpylväitä Mäntyrannantielle alkaen viikko 38.

Työstä aiheutuu liikennejärjestelyjä.

 

Lisätietoja antavat

Reijo Pokela

Tekninen päällikkö

Hankasalmen kunta

puh. 014- 2671229

 

Marko Etelälahti

Työnjohtaja

Hankasalmen kunta

puh. 014- 2671247

 

Aloitamme Hankamäentien  perusparannustyön Hankasalmen kirkonkylällä  Keskustien liittymästä alkaen viikolla 39/2014.

Työstä aiheutuu liikennejärjestelyjä.

 

Lisätietoja antavat

Reijo Pokela

Tekninen päällikkö

Hankasalmen kunta

puh. 014- 2671229

 

Marko Etelälahti

Työnjohtaja

Hankasalmen kunta

puh. 014- 2671247

 

KUULUTUS

 


Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla Kirkkotie 3, maanantaina 22.9.2014  klo 18.00

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:

§ 25  Venekosken vesiosuuskunnan takauksen jatkaminen

§ 26 Kahden virkanimikkeen muuttaminen vanhustenhuollon tulosyksikössä

§ 27 Eron myöntäminen perusturvalautakunnan varajäsenyydestä

§ 28 Perusturvalautakunnan ehdotus lausunnoksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

§ 29 Kunnan vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen  


Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa 25.9.2014.

Hankasalmella 18.9.2014


            Esko Repo
            kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

8.9.2014 Lastenvalvojapalveluiden siirtyminen Jyväskylään
Hankasalmen lastenvalvojapalvelut siirtyivät osittain 1.9.2014 alkaen Jyväskylän lapsioikeudellisten palveluiden järjestettäväksi.  Jyväskylän lapsioikeudelliset palvelut hoitavat lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimusasiat sekä tuomioistuimille tehtävät selvitykset. Isyydenselvitykset ja niihin liittyvät huoltosopimukset tehdään edelleen Hankasalmen sosiaalitoimessa.


Lisätietoja löytyy osoitteesta http://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/lapsenhuoltajuus/lapsioikeudelliset 

Ajanvarauksen voi tehdä alueen työntekijältä puhelimitse ma-to klo 9.00-10.00, p. (014) 266 3513 .

 

Aloitamme Ratakadun perusparannustyön Hankasalmen asemalla viikolla 35/2014.

Työstä aiheutuu liikennejärjestelyjä. Liikenne ohjataan  uudelleen työmaa-alueelle asetettavilla opasteilla.

 

Lisätietoja antavat

Reijo Pokela
Tekninen päällikkö
Hankasalmen kunta
puh. 014- 2671229

 

Marko Etelälahti
Työnjohtaja
Hankasalmen kunta
puh. 014- 2671247

 

 

Päätös  

Nro 14/0265/1 päätöksen antopäivä 14.8.2014

 

Asia  

Valitus ympäristölupa-asiassa

 

Muutoksenhakija 

Ruttosen Metsäkuljetus Ky, Hankasalmi 


 
Luvan hakija 

Ruttosen Metsäkuljetus Ky, Hankasalmi

 

Päätös, johon on haettu muutosta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.3.2013 Nro 30/2013/1

Aluehallintovirasto on hylännyt Hankasalmen kunnan Heijalan kylässä sijaitsevan Hakolansuon turvetuotantoalueen 19 hehtaarin suuruista lisäaluetta koskevan ympäristölupahakemuksen

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus hylkää valituksen

 

Valitusosoitus 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. Valitus on tehtävä 30 päivä kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

   


 Hankasalmella 15.8.2014

 

 Kunnanhallitus