Torialueen muutostyöt

Torialueen muutostyöt aloitetaan 4.5.2015 nykyisen torialueen ylälaidasta Hilkantien kulmauksesta. Urakoitsija rajaa alkuvaiheessa noin puolet torista työmaa-aidalla. Torimyyntipisteiden käyttöön jää tässä vaiheessa alueen Keskustien puoleinen osa.

Reijo Pokela

Tekninen päällikkö
Hankasalmen kunta
puh. 0142671229

KUULUTUS

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISEN ILMOITUKSEN JOHDOSTA: LEIRINTÄALUEEN KAHVILAN MUSIIKILLISET ILLAT 2015

Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee kirkonkylällä Ruokoniemen leirintäalueen kahvilassa ja ranta-alueella järjestettäviä musiikillisia iltoja 30.4. – 19.9.2015 välisenä aikana. Karaoke-iltoja järjestetään kahvilassa perjantai- tai lauantai-iltaisin klo 20.00-24.00.  Bändi-iltoja järjestetään noin kerran kuukaudessa.  Päätöksen antopäivä on 30.4.2015.

Oikeus valittaa päätöksestä on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valituskirjelmä toimitetaan viimeistään 1.6.2015 osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.

Hankasalmella 29.4.2015

Hankasalmen kunta Rakennus- ja valvontalautakunta Keskustie 41 41520 Hankasalmi

 

Versowood Oy hakee ympäristölupaa asfalttimurskeen hyödyntämiselle kenttärakenteessa Hankasalmen yksikössä.  Hakijan yhteystiedot ovat Versowood Oy, Hankasalmen yksikkö, Ratakatu 1 A, 41500 Hankasalmi as.  Yhteyshenkilö on Saija Arola, p. 050 326 1617.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa 27.4.-28.5.2015. Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus esittää kirjallinen muistutus asiasta, ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallinen mielipide asiasta.  Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 28.5.2015 klo 16.15 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

 

Liite 8B: Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä

 

Hankasalmella 27.4.2015

 

Hankasalmen kunta Rakennus- ja valvontalautakunta

 

Hankasalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt 13.03.2014 Kuuhankaveden ja Hankaveden  rantayleiskaavan muutosehdotuksen Harjula Rn:o 1:44 nimisen tilan osalta

Kaavamuutos on saanut lainvoiman.

HANKASALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Destia Oy on jättänyt Hankasalmen kunnalle maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen, joka koskee Kynsiveden kylän Sikavuoren Kallioalueen (RN:o 14:36) tilalla suoritettavaa kalliokiviainesten ottamista. Lupaa haetaan 10 vuodeksi noin 25 000 m3ktr ottamismäärälle.  Alueelta on otettu kiviaineksia aikaisemminkin.

Kuulutus on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kunnanvirastolla ympäristötoimistossa 20.4.-20.5.2015 välisenä aikana, osoitteessa Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Niillä, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin toiminta saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus ilmoittaa kirjallinen mielipiteensä asiasta 20.5.2015 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.

Hankasalmella 20.4.2015

Hankasalmen kunta Rakennus- ja valvontalautakunta

 

Vanhuspalvelulain mukaisten odotusaikojen seurantataulukko (pdf)