Ossi Sipinen hakee ympäristölupaa lypsykarjanavetan laajentamiselle Hankasalmen kunnan Niemisjärven kylän Mustakorven tilalla (RN:o 1:156).  Lehmien (48 paikkaa) lanta varastoidaan olemassa olevissa lietelantaloissa.  Hiehoja ja nuorkarjaa varten rakennetaan uusi kuivalantala.  Hakijan osoite on Niementie 287, 41490 Niemisjärvi.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa 16.4.-18.5.2015. Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus esittää kirjallinen muistutus asiasta, ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallinen mielipide asiasta.  Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 18.5.2015 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Hankasalmella 16.4.2015

Hankasalmen kunta Rakennus- ja valvontalautakunta

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus:

Timpan Grillikioski ky/ Ruokoniemi camping Timo Koivuniemi on jättänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.  Ilmoitus koskee kirkonkylällä Ruokoniemen leirintäalueen kahvilassa ja ranta-alueella järjestettäviä karaokeiltoja ja livemusiikki- tai bändi-iltoja 30.4.-19.9.2015. Karaokeiltoja järjestetään kahvilassa perjantai- tai lauantai-iltaisin klo 20.00-24.00.  Lauantaina 12.6.2015 karaoketilaisuus kestää klo 1.30 asti.  Ulkona järjestettäviä elävän musiikin tilaisuuksia on noin kerran kuussa.

Asiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa. Niillä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on tilaisuus esittää kirjallinen mielipide asiasta 24.4.2015 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio (p. 014 2671 319).

Hankasalmella 7.4.2015

Hankasalmen kunta Rakennus- ja valvontalautakunta

Hankasalmen kunta on jättänyt torialueen muutostöiden tekemistä varten toimenpidelupahakemuksen.

Torialue sijoittuu Hankasalmen kunnan Hankaveden kylässä Sivula RN:o 4:23, Nisula 4:24, Lisä-maa 4:56 kiinteistölle ja osalle Riukulanpelto 37:11. Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Riukulantie 2-4 Hankasalmi.

Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävissä rakennusvalvonnassa ma-pe 9.00-15.00 Hankasalmen kunnanvirastolla aukioloaikana.

Mahdolliset kirjalliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään keskiviikkona 8.4.2015 klo. 15.00 mennessä rakennusvalvontaviranomaiselle osoitteeseen Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

 

Hankasalmella 1.4.2015

 

HANKASALMEN KUNTA
Rakennusvalvontaviranomainen

 

 

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla Kirkkotie 3, maanantaina 30.3.2015  klo 18.00

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:

§ 4 Hankasalmen kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

§ 5 Vuodelta 2013 laaditun arviointikertomuksen havaintoihin annettavat selvitykset

§ 6 Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys

§ 7 Kivimäki II kiinteistön myynti

§ 8 Keski-Suomen maakunnallinen turvallisuussuunnitelma

§ 9 Takausvastuun päättyminen Kiinteistö Oy Hankasalmen Hakan Pohjola Pankin luotolle

10 § Kiinteistö Oy Hankasalmen Hakan lainan takaaminen 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa 2.4.2015 klo 9-14.

 

Hankasalmella 26.3.2015

Esko Repo             kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Hankasalmen kunnan vanhuspalveluissa on haettavana Palvelutalo Kotirannan palveluvastaavan virka 8.4.2015 klo 15.00 mennessä. Hakemukset toimitetaan sähköisesti (www.kuntarekry.fi). Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon. Työ alkaa 1.6.2015.

Tehostetun palveluasumisen yksikkö 20-paikkainen Kotiranta on valmistunut heinäkuussa 2014. Palveluvastaava toimii palvelutalon henkilöstön lähiesimiehenä ja osallistuu hoito- ja hoivatyöhön tarpeen mukaan. Palveluvastaava tukee kuntouttavan työotteen edistämistä ja tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä vastaa asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisestä. Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä innostaa ja motivoida työyhteisöä kodinomaisen ympäristön ja ilmapiirin luomisessa.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. Riittävällä johtamistaidolla tarkoitetaan tutkintoon sisältyvää tai sen lisäksi suoritettua johtamiskoulutusta tai käytännön kokemusta. Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä ja työkokemus ikäihmisten palveluista katsotaan eduksi. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan. Virassa on neljän kuukauden koeaika.

Perusturvalautakunta